เปรียบเทียบประกันภัยรถยนต์

ประกันรถยนต์ชั้น 3

ประกันชั้น 3 คุ้มครองทรัพย์สินคนอื่นและค่ารักษาพยาบาล เริ่มต้น 1,000-3,000 บาท
เปรียบเทียบประกันรถยนต์ชั้น 3

ประกันชั้น 3 คืออะไร?

ตอบ ประกันชั้น 3 จะไม่คุ้มครองรถเราในทุกๆ กรณี แต่จะรับผิดชอบสิ่งของคนอื่นหรือรถคนอื่นที่เราไปทำเสียหายทุกๆกรณี

ประกันชั้น 3 ต่างกับ ประกันชั้น 1 ยังไง?

ตอบ

ประกันชั้น 3 ต่างกับ ประกันชั้น 3+ ยังไง?

ตอบ
ตารางความคุ้มครอง รถของเรา ของประกันแต่ละชั้นมีอะไรบ้าง
ชั้นประกัน
คุ้มครองชนแบบไม่มีคู่กรณี
ชนฟุตบาท ชนกำแพง
คุ้มครองชนแบบมีคู่กรณี
รถชนรถ
คุ้มครองรถหาย/ไฟไหม้
ความคุ้มครอง ทรัพย์สินคนอื่น (ค่าซ่อมรถคนอื่น) รวมทั้งความคุ้มครอง
ค่ารักษาพยาบาล มีระบุอยู่ในประกัน ทุกชั้นอยู่แล้วนะครับ
ประกันรถยนต์ ชั้น 1
ประกันรถยนต์ ชั้น 2+
ประกันรถยนต์ ชั้น 3+
ประกันรถยนต์ ชั้น 2
ประกันรถยนต์ ชั้น 3
ประกันชั้น 3 ไม่คุ้มครองรถของเราทุกกรณี
แต่ยังคุ้มครองทรัพย์สินของคนอื่นและค่ารักษาพยาบาลที่เสียหายจากเรา
สรุปง่ายๆ คือ ในประกันทุกๆชั้น มีความคุ้มครองทรัพย์สินคนอื่น (ค่าซ่อมรถคนอื่น) และ ค่ารักษาพยาบาลคนที่ประสบอุบัติเหตุให้อยู่แล้ว จะแตกต่างเพียงความคุ้มครองรถของเรา ที่มีรายละเอียดต่างกันออกไป

ความคุ้มครองของประกันชั้น 3

ความคุ้มครองหลัก
ความคุ้มครองอื่นๆ
สรุป ประกันชั้น 3 ไม่คุ้มครองรถของเราทุกกรณี คุ้มครองเพียงทรัพย์สินของคนอื่นและค่ารักษาพยาบาลที่เสียหายจากเรา
ตารางความคุ้มครองของประกันชั้น 3
ความคุ้มครองตัวอย่างประกันชั้น 3
จะไม่คุ้มครองรถเรา
ในทุกๆกรณี
.
แต่จะรับผิดชอบสิ่งของคนอื่น หรือรถคนอื่น
ที่เราไปทำเสียหาย
ความคุ้มครองหลั ก
คุ้มครองทรัพย์สินคนอื่นรถชนเสาไฟฟ้าหรือรถ จะรับผิดชอบเสาไฟฟ้าและรถ ที่เราไปชน
ค่ารักษาพยาบาลกรณีคนในรถ
/คนนอกรถบาดเจ็บ
คนขับ/คนในรถบาดเจ็บ หรือ ชนคนอื่นบาดเจ็บ
ความคุ้มครองอื่นๆ
อุบัติเหตุส่วนบุคคลคนขับ/คนในรถพิการหรือเสียชีวิต หรือ
ชนคนอื่นพิการหรือเสียชีวิต
ประกันตัวผู้ขับขี่กรณีชนแล้วเป็นคดีอาญา ต้องมีการประกันตัว

ประกันรถยนต์ ชั้น 3 ที่ไหนดี

สำหรับประกันชั้น 3 เป็นประกันรถยนต์ที่ค่อนข้างถือว่าราคาถูก ในแต่ละบริษัทจึงมีการขายและการตั้งราคาเอาไว้ไม่ต่างกันมากนัก ต่างกันประมาณหลักไม่กี่ร้อยบาท
“เพราะฉะนั้นผมจึงอยากให้ทุกๆคนเลือกทำประกันรถยนต์ชั้น 3 จากบริษัทประกันและบริการ นอกเหนือจากปัจจัยในเรื่องราคาครับ ”
เพราะเนื่องจากประกันชั้น 3 เป็นประกันที่มีเงื่อนไข ทำให้ถ้าหากเจอบริษัทประกันที่ไม่ดี หรือเรื่องมาก อาจจะทำให้เกิดความยุ่งยากในการเคลมได้ ตรงนี้ผมจึงอยากแนะนำว่า นอกเหนือจากเรื่องราคาแล้ว การเลือกบริษัทประกันก็สำคัญมากเช่นกันครับ ลองศึกษาจากหลายๆความคิดเห็นในโลกออนไลน์ดู
บทความแนะนำ