นโยบายสิทธิส่วนบุคคล

บริษัท ไพรซ์ซ่า จำกัด ได้ปฏิบัติตามระเบียบความปลอดภัยที่เข้มงวดในขณะที่ทำการส่ง จัดเก็บหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ก่อนที่จะมีการเปิดเผยข้อมูลใดๆของท่านบนเว็บไซต์ของเรา จะต้องมีการขอหลักฐานยืนยันตัวตนและความยินยอมของท่านเสมอ การส่ง จัดเก็บและการเปิดเผยข้อมูลจะเป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 เราจำเป็นจะต้องรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลของคุณเพื่อที่จะสามารถมอบบริการการเปรียบเทียบบนเว็บไซต์ของเราได้ ข้อมูลเหล่านี้จำเป็นจะต้องใช้ในการส่งต่อและจับคู่กับข้อมูลที่มีการรวบรวมไว้แล้วของบริษัทบุคคลที่สามเช่นบริษัทบัตรเครดิต บริษัทนายหน้าประกันภัย และบริษัทประกันภัย เพื่อจัดหาบริการที่ท่านต้องการ ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆซึ่งได้ถูกรวบรวมผ่านทางเว็บไซต์ของเรา https://money.priceza.com จะถูกเก็บและวิเคราะห์อย่างเข้มงวด และข้อมูลเหล่านี้จะถูกใช้เพียงเพื่อจัดหาบริการการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ฟรี ตรงตามความต้องการและสะดวกรวดเร็วให้แก่ท่าน บทสนทนาในโทรศัพท์ที่ท่านได้ติดต่อมายังศูนย์บริการลูกค้าของเราหรือบทสนทนาผ่านบริการทาง messenger อาจจะถูกตรวจสอบและ/หรือบันทึกไว้ ซึ่งจะช่วยเราในการปรับปรุงพนักงานและบริการของเรา เราจะตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะๆ เพื่อให้มั่นใจว่าเราจะไม่เก็บข้อมูลของท่านไว้นานเกินกว่าระยะเวลาที่ถูกกำหนดไว้ตามกฎหมาย บริษัท ไพรซ์ซ่า จำกัด จะไม่แบ่งปัน ขาย หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าซึ่งเราได้รวบรวมมาโดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการเก็บรวบรวมออนไลน์เฉพาะภายในบริษัทของเราเพื่อวิเคราะห์คำสั่งและคำขอเท่านั้น

วัตถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูล

เราและสมาชิกคนอื่นของบริษัท ไพรซ์ซ่า จำกัด อาจจะนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ในวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่ออัพเดทข้อมูลการส่งผลิตภัณฑ์ และให้ข้อมูลกรณีที่ลูกค้าต้องการบริการอื่นๆ เพิ่มเติม

2. เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการ และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

3. เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และการให้บริการต่างๆ และการให้ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ที่ท่านต้องการทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และการบริการของเรานอกเหนือจากข้อมูลที่มีให้บนเว็บไซต์ https://money.priceza.com

วัตถุประสงค์อื่นๆในการรวบรวมข้อมูล

เราและสมาชิกคนอื่นของบริษัท ไพรซ์ซ่า จำกัด อาจจะนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ในวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อให้ท่านสามารถเข้าถึงและแก้ไข/จัดการบัญชีผู้ใช้ของท่านได้

2. เพื่อสร้างความเฉพาะตัวและลักษณะของการบริการของเราต่อลูกค้าและการวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด สถิติลูกค้าและเทรนด์ของตลาดในส่วนของธนาคารและการเงิน

3. เพื่อสื่อสารกับลูกค้าและผู้ใช้ รวมถึงการส่งอัพเดทและข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินตัวใหม่หรือข้อเสนอที่ท่านอาจสนใจ

4. เพื่อส่งข้อเสนอล่าสุดโดยอ้างอิงจากข้อมูลที่ผู้ใช้ได้ให้มาก่อนหน้านี้ให้คุณ หากคุณได้ขอการเสนอราคาของผลิตภัณฑ์และบริการเอาไว้

5. เพื่อดำเนินการทางการเงินระหว่างท่าน ผู้ใช้ของเรา และบุคคลที่สาม

6. เพื่อนำมาพัฒนาระบบการให้บริการของเว็บไซต์ และเอื้อความสะดวกในการใช้งานของท่านมากยิ่งขึ้น

7. เพื่อทำการอัพเดทข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์ และตรงตามความต้องการของผู้ใช้ รวมไปถึงการอัพเดทข้อมูลผลิตภัณฑ์ และบริการจากเรา เราเชื่อว่าท่านจะยอมรับเงื่อนไขข้างต้นและยินยอมให้เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้อย่างดี เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่านผู้เป็นลูกค้าของเรา

เมื่อท่านลงทะเบียนเพื่อสร้างบัญชีบนเว็บไซต์ของเรา https://money.priceza.com เราจะส่งข้อมูลของท่าน ให้แก่บุคคลที่สาม เพื่อเราจะส่งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการหรือสิทธิพิเศษอื่นๆให้แก่ท่าน โดยท่านจะสามารถยกเลิกการรับข้อมูลสิทธิพิเศษ และโปรโมชั่นเหล่านี้ได้ทุกเวลา เพียงแค่กดลิงค์ยกเลิกการรับข่าวสารจากท้ายจดหมายข่าวของเรา ท่านยินยอมให้เราสามารถเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้กับบุคคลที่สามดังนี้

1. บุคคลที่สาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงบริษัทซึ่งผลิตภัณฑ์ทางการเงินหรือประกันภัยหรือบริการถูกรวบรวมไว้ในเว็บไซต์ของเรา https://money.priceza.com เพื่อที่จะทำการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์และการบริการตามที่ท่านต้องการ บริษัทเหล่านี้จะปฏิบัติในฐานะของผู้ควบคุมข้อมูลของท่านและท่านควรจะศึกษานโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทเหล่านี้หรือติดต่อสอบถามข้อมูลจากบริษัทเหล่านี้โดยตรง

2. บุคคลที่สามบางประเภท (เช่น ผู้จัดหาบัตรเครดิต ผู้รับประกันภัย นายหน้า หรือธนาคาร) ซึ่งเราได้เปิดเผยข้อมูลของท่านอาจนำข้อมูลดังกล่าวนี้ไปใช้ในการวิจัยเช่น สถิติลูกค้า หรือเทรนด์การตลาด สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เราสามารถปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีขึ้นแก่ท่าน

3. บุคคลที่สาม เช่น หน่วยงานผู้มีอำนาจในการดูแลเกี่ยวกับการเงินและการประกันภัยหรือ กฎหมายอื่นๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมาย

4. บุคคลที่สามอื่นๆที่มีผลิตภัณฑ์และบริการที่น่าสนใจที่จะเสนอแก่ท่าน การเปิดเผยข้อมูล เราจะไม่เปิดเผยส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือรายละเอียดอื่นๆ แก่บุคคลที่สาม โดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน เว้นแต่จะมีเหตุตามที่กำหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้หรือมีกฎหมายกำหนดให้ต้องกระทำบังคับ ซึ่งอาจเกิดขึ้นในกรณีที่มีคำสั่งศาลหรือเพื่อหลีกเลี่ยงการฉ้อโกงและการก่ออาชญากรรมอื่นๆ โดยการกรอกข้อมูลของท่านลงในเว็บไซต์ของเรา ท่านยินยอมให้บริษัท ไพรซ์ซ่า จำกัด ดำเนินการกับข้อมูลที่ท่านให้มาเพื่อจัดหาบริการการเปรียบเทียบ เราอาจใช้ข้อมูลของท่านเพื่อส่งข้อเสนอพิเศษอื่นๆ ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ และโปรโมชั่นพิเศษอื่นๆให้แก่ท่าน การชดเชยค่าเสียหาย ท่านได้ยอมรับโดยไม่อาจเพิกถอนได้ ที่จะชดเชยค่าเสียหายแก่ บริษัท ไพรซ์ซ่า จำกัด จากความรับผิด ข้อเรียกร้อง ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย รวมทั้งค่าธรรมเนียมทางกฎหมายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการที่บริษัท ไพรซ์ซ่า จำกัดเข้าไปเกี่ยวข้องหรือถูกเรียกร้องจากการเปิดเผยข้อมูลของท่าน

การปกป้องข้อมูลของท่าน

ทุกครั้งที่ท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ https://money.priceza.com ทางเซิร์ฟเวอร์ของเราจะทำการเก็บบันทึกข้อมูลเบราว์เซอร์ของท่านโดยอัตโนมัติ โดยจะมีการเก็บข้อมูลดังต่อไปนี้

1. หมายเลข IP address ของคอมพิวเตอร์ของท่าน

2. ประเภทโปรแกรมเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้

3. เว็บไซต์ที่ท่านเข้าใช้ก่อนเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ https://money.priceza.com

4. วันที่ และเวลาที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

5. ระยะเวลาการเยี่ยมชมเว็บไซต์

6. ข้อมูลที่ท่านค้นหาภายในเว็บไซต์

7. ผลิตภัณฑ์และบริการที่ท่านได้เปรียบเทียบในเว็บไซต์ของเรา

8. ข้อมูลและสถิติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

โดยข้อมูลเหล่านี้จะถูกเก็บรวบรวมไว้เพื่อนำไปใช้ในการวิเคราะห์ประเมินผลเพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ และบริการของเราในเวลาต่อไป ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปใช้ร่วมกับข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ในระบบด้วยเช่นกัน

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท

บริษัท ไพรซ์ซ่า จำกัด มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ทุกเมื่อ โดยเราจะนำเสนอข้อมูลของทุกๆ การเปลี่ยนแปลงแก้ไขเอาไว้บนเว็บไซต์ของเรา

กลับขึ้นด้านบน