ประกันการเดินทางคุ้มภัย

ความคุ้มครองประกันการเดินทางร่วมทางที่ประกันคุ้มภัยมอบให้เด่นๆ คือ เบี้ยประกันราคาถูก และความคุ้มครองที่ครอบคลุม รวมทั้งเรามีบริการสายด่วนช่วยเหลือมืออาชีพที่มีเครือข่ายทั่วโลก ซึ่งเราให้วงเงินคุ้มครองในข้อของการเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลื่อนย้ายกลับประเทศ ที่สูงมากถึง 1,000,000 USD

แผนประกันการเดินทางคุ้มภัย

Go Asia
เริ่มต้น 190.-

Go Asia เป็นที่น่าสนใจสำหรับผู้เดินทางไปญี่ปุ่น หรือในเอเชีย แผนนี้จะตอบโจทย์ที่สุด เบี้ยประกันไม่สูงและให้ความคุ้มครองครอบคลุม

  • 1-3 วัน : 190 บาท
  • 4-6 วัน : 200 บาท
  • 7-8 วัน : 240 บาท
Go Visa
เริ่มต้น 240.-

Go Visa แผนประกันเบี้ยประหยัด จุดเด่น คือ มีวงเงินมากพอใช้ยื่นขอ Schengen Visa ได้ ออกไปท่องเที่ยวอย่างสบายใจแน่นอน

  • 1-3 วัน : 240 บาท
  • 4-6 วัน : 299 บาท
  • 7-8 วัน : 330 บาท
Go Grand
เริ่มต้น 494.-

Go Grand แผนประกันที่ให้ความคุ้มครองที่พรีเมี่ยมและครอบคลุมยิ่งขึ้น ยื่นขอ Schengen Visa ได้ ให้ความอุ่นใจตลอดการเดินทาง

  • 1-3 วัน : 494 บาท
  • 4-6 วัน : 612 บาท
  • 7-8 วัน : 748 บาท

โปรโมชั่นพิเศษ เมื่อซื้อประกันเดินทางคุ้มภัยวันนี้ !

ซื้อประกันเดินทางอย่างไร ?

กรอกข้อมูลการเดินทาง

อ่านรายละเอียดแผนประกัน

ชำระเงินออนไลน์ ได้เลย

ช่องทางการชำระเงิน

ประกันเดินทางจำเป็นอย่างไร ?

การเดินทางล่าช้า คุ้มครองอะไร ?

การออกเดินทางของผู้ขนส่งที่นาย A เตรียมเดินทางไว้ มีเหตุทำให้ล่าช้า เนื่องมาจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย การชำรุดเสียหายหรือการขัดข้องของระบบกลไกหรือระบบไฟฟ้าของเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ของเครื่องบิน หรือเรือเดินสมุทร หรือรถไฟ การนัดหยุดงาน การประท้วงแรงงานของพนักงานผู้ขนส่ง บริษัทจะจ่ายเงินชดเชยตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์

การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง คุ้มครองอะไร ?

กระเป๋าเดินทางนาย A ซึ่งอยู่ในความดูแลของผู้ขนส่งมาถึงล่าช้า หลังจากที่ผู้เอาประกันภัยเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางในต่างประเทศ บริษัทจะชดใช้ค่าใช้จ่ายที่นาย A ได้จ่ายไปเป็นค่าเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับชีวิตประจำวัน เช่น เครื่องนุ่งห่ม ตามที่ได้จ่ายจริง แต่ไม่เกินที่ระบุในกรมธรรม์

กระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สินส่วนตัวเสียหาย คุ้มครองอะไร ?

กระเป๋าเดินทางและทรัพย์สินส่วนตัวในกระเป๋าของนาย A หายระหว่างอยู่ในความดูแลของพนักงานโรงแรม หรือผู้ขนส่ง หรือถูกบังคับ ขู่เข็ญจากบุคคลอื่น บริษัทจะชดใช้ค่าเสียหายให้ตามมูลค่าที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกินที่ระบุในกรมธรรม์

เงินส่วนตัวสูญหาย คุ้มครองอะไร ?

เงินส่วนตัวของนาย A ได้หายไปในตู้นิรภัยของโรงแรม หรือถูกขู่เข็ญ จี้บังคับเพื่อชิงทรัพย์ บริษัทจะชดใช้ค่าเสียหายให้ตามมูลค่าที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกินที่ระบุในกรมธรรม์

ลดจำนวนวันเดินทาง คุ้มครองอะไร ?

หากนาย A มีการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยสาหัสมีผลคุกคามต่อชีวิต หรือเสียชีวิต มีผลให้ต้องเดินทางกลับประเทศไทยก่อนกำหนด บริษัทจะชดใช้ค่าใช้จ่ายให้ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ สำหรับค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหาร ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการเดินทางกลับไทยก่อนกำหนด

*เหตุการณ์จำลองเป็นเพียงส่วนหนึ่งของความคุ้มครองประกันภัย ควรศึกษากรมธรรม์อย่างละเอียดอีกครั้ง

*ข้อตกลงคุ้มครอง เงื่อนไข ข้อยกเว้น เป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์ของ บมจ.ประกันคุ้มภัย

มั่นใจ อุ่นใจ ทุกการเดินทาง

กับความคุ้มครองแบบพร้อมสรรพ

"ประกันภัยเดินทางร่วมทาง"