ประกันการเดินทางคุ้มภัย

รับกรมธรรม์ผ่านทางออนไลน์ คุ้มครองทันที !

ประกันเดินทางคุ้มภัย_เที่ยวเอเชีย1
Go Asia
เริ่มต้น 190.-

Go Asia เป็นที่น่าสนใจสำหรับผู้เดินทางไปญี่ปุ่น หรือในเอเชีย แผนนี้จะตอบโจทย์ที่สุด เบี้ยประกันไม่สูงและให้ความคุ้มครองครอบคลุม

 • ค่ารักษาพยาบาล 1,000,000 บาท
 • กระเป๋า/ทรัพย์สินข้างใน สูญหาย 5,000 บาท
 • ล่าช้าในการเดินทาง 10,000 บาท (1,000/8ชม.)
 • พลาดต่อเที่ยวบิน (8ชม.) 3,000 บาท
 • เสียชีวิตหรือสูญเสียอวัยวะ 1,000,000 บาท
 • รับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก 1,000,000 บาท
 • อื่น ๆ
ประกันเดินทางคุ้มภัย_เที่ยวยุโรป
Go Visa
เริ่มต้น 240.-

Go Visa แผนประกันเบี้ยประหยัด จุดเด่น คือ มีวงเงินมากพอใช้ยื่นขอ Schengen Visa ได้ ออกไปท่องเที่ยวอย่างสบายใจแน่นอน

 • ค่ารักษาพยาบาล 2,000,000 บาท
 • ยกเลิกการเดินทาง 10,000 บาท
 • ลดจำนวนวันเดินทาง 10,000 บาท
 • เอกสารเดินทาง สูญหาย 2,000 บาท
 • เสียชีวิตหรือสูญเสียอวัยวะ 1,500,000 บาท
 • รับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก 1,000,000 บาท
 • อื่น ๆ
ประกันเดินทางคุ้มภัย_gogrand01
Go Grand
เริ่มต้น 494.-

Go Grand แผนประกันที่ให้ความคุ้มครองที่พรีเมี่ยมและครอบคลุมยิ่งขึ้น ยื่นขอ Schengen Visa ได้ ให้ความอุ่นใจตลอดการเดินทาง

 • ค่ารักษาพยาบาล 2,000,000 บาท
 • กระเป๋า/ทรัพย์สินข้างใน สูญหาย 50,000 บาท
 • ล่าช้าในการเดินทาง 30,000 บาท (3,000/8ชม.)
 • เอกสารเดินทาง เงินส่วนตัว สูญหาย รวม 10,000 บาท
 • เสียชีวิตหรือสูญเสียอวัยวะ 2,000,000 บาท
 • รับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก 2,000,000 บาท
 • อื่น ๆ

โปรโมชั่นพิเศษ เมื่อซื้อประกันเดินทางคุ้มภัยวันนี้ !

ช่องทางการชำระเงิน

Visa
Master card
jcb
ธนาคารกสิกร
ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกรุงศรี
AEON credit service

ประกันเดินทางจำเป็นอย่างไร ?

การเดินทางล่าช้า คุ้มครองอะไร ?

การออกเดินทางของผู้ขนส่งที่นาย A เตรียมเดินทางไว้ มีเหตุทำให้ล่าช้า เนื่องมาจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย การชำรุดเสียหายหรือการขัดข้องของระบบกลไกหรือระบบไฟฟ้าของเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ของเครื่องบิน หรือเรือเดินสมุทร หรือรถไฟ การนัดหยุดงาน การประท้วงแรงงานของพนักงานผู้ขนส่ง บริษัทจะจ่ายเงินชดเชยตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์

การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง คุ้มครองอะไร ?

กระเป๋าเดินทางนาย A ซึ่งอยู่ในความดูแลของผู้ขนส่งมาถึงล่าช้า หลังจากที่ผู้เอาประกันภัยเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางในต่างประเทศ บริษัทจะชดใช้ค่าใช้จ่ายที่นาย A ได้จ่ายไปเป็นค่าเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับชีวิตประจำวัน เช่น เครื่องนุ่งห่ม ตามที่ได้จ่ายจริง แต่ไม่เกินที่ระบุในกรมธรรม์

กระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สินส่วนตัวเสียหาย คุ้มครองอะไร ?

กระเป๋าเดินทางและทรัพย์สินส่วนตัวในกระเป๋าของนาย A หายระหว่างอยู่ในความดูแลของพนักงานโรงแรม หรือผู้ขนส่ง หรือถูกบังคับ ขู่เข็ญจากบุคคลอื่น บริษัทจะชดใช้ค่าเสียหายให้ตามมูลค่าที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกินที่ระบุในกรมธรรม์

เงินส่วนตัวสูญหาย คุ้มครองอะไร ?

เงินส่วนตัวของนาย A ได้หายไปในตู้นิรภัยของโรงแรม หรือถูกขู่เข็ญ จี้บังคับเพื่อชิงทรัพย์ บริษัทจะชดใช้ค่าเสียหายให้ตามมูลค่าที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกินที่ระบุในกรมธรรม์

ลดจำนวนวันเดินทาง คุ้มครองอะไร ?

หากนาย A มีการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยสาหัสมีผลคุกคามต่อชีวิต หรือเสียชีวิต มีผลให้ต้องเดินทางกลับประเทศไทยก่อนกำหนด บริษัทจะชดใช้ค่าใช้จ่ายให้ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ สำหรับค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหาร ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการเดินทางกลับไทยก่อนกำหนด

*เหตุการณ์จำลองเป็นเพียงส่วนหนึ่งของความคุ้มครองประกันภัย ควรศึกษากรมธรรม์อย่างละเอียดอีกครั้ง

*ข้อตกลงคุ้มครอง เงื่อนไข ข้อยกเว้น เป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์ของ บมจ.ประกันคุ้มภัย

มั่นใจ อุ่นใจ ทุกการเดินทาง

กับความคุ้มครองแบบพร้อมสรรพ

"ประกันภัยเดินทางร่วมทาง"