ประกันเดินทาง

รวมประกันเดินทางต่างประเทศ และประกันเดินทางในประเทศจากบริษัทประกันชั้นนำ สมัครออนไลน์ง่ายๆ ได้ทันที กับ Priceza Money พร้อมรับกรมธรรม์ผ่านทางออนไลน์ คุ้มครองทันที !

AXA แอกซ่าประกันภัย

เบี้ยประกันเริ่มต้น 53 บาท

MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย

เบี้ยประกันเริ่มต้น 180 บาท

Tune Protect ทูนประกันภัย

เบี้ยประกันเริ่มต้น 80 บาท

MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย

เบี้ยประกันเริ่มต้น 4,700 บาท

SCB Protect ไทยพาณิชย์ โพรเทค

เบี้ยประกันเริ่มต้น 55 บาท

SCB Protect ไทยพาณิชย์ โพรเทค

เบี้ยประกันเริ่มต้น 158 บาท

บริษัทผู้ให้บริการชั้นนำ

ประกันเดินทางจำเป็นอย่างไร ?

การเดินทางล่าช้า คุ้มครองอะไร ?

การออกเดินทางของผู้ขนส่งที่นาย A เตรียมเดินทางไว้ มีเหตุทำให้ล่าช้า เนื่องมาจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย การชำรุดเสียหายหรือการขัดข้องของระบบกลไกหรือระบบไฟฟ้าของเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ของเครื่องบิน หรือเรือเดินสมุทร หรือรถไฟ การนัดหยุดงาน การประท้วงแรงงานของพนักงานผู้ขนส่ง บริษัทจะจ่ายเงินชดเชยตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์

การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง คุ้มครองอะไร ?

กระเป๋าเดินทางนาย A ซึ่งอยู่ในความดูแลของผู้ขนส่งมาถึงล่าช้า หลังจากที่ผู้เอาประกันภัยเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางในต่างประเทศ บริษัทจะชดใช้ค่าใช้จ่ายที่นาย A ได้จ่ายไปเป็นค่าเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับชีวิตประจำวัน เช่น เครื่องนุ่งห่ม ตามที่ได้จ่ายจริง แต่ไม่เกินที่ระบุในกรมธรรม์

กระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สินส่วนตัวเสียหาย คุ้มครองอะไร ?

กระเป๋าเดินทางและทรัพย์สินส่วนตัวในกระเป๋าของนาย A หายระหว่างอยู่ในความดูแลของพนักงานโรงแรม หรือผู้ขนส่ง หรือถูกบังคับ ขู่เข็ญจากบุคคลอื่น บริษัทจะชดใช้ค่าเสียหายให้ตามมูลค่าที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกินที่ระบุในกรมธรรม์

เงินส่วนตัวสูญหาย คุ้มครองอะไร ?

เงินส่วนตัวของนาย A ได้หายไปในตู้นิรภัยของโรงแรม หรือถูกขู่เข็ญ จี้บังคับเพื่อชิงทรัพย์ บริษัทจะชดใช้ค่าเสียหายให้ตามมูลค่าที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกินที่ระบุในกรมธรรม์

ลดจำนวนวันเดินทาง คุ้มครองอะไร ?

หากนาย A มีการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยสาหัสมีผลคุกคามต่อชีวิต หรือเสียชีวิต มีผลให้ต้องเดินทางกลับประเทศไทยก่อนกำหนด บริษัทจะชดใช้ค่าใช้จ่ายให้ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ สำหรับค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหาร ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการเดินทางกลับไทยก่อนกำหนด

*เหตุการณ์จำลองเป็นเพียงส่วนหนึ่งของความคุ้มครองประกันภัย ควรศึกษากรมธรรม์อย่างละเอียดอีกครั้ง

*ข้อตกลงคุ้มครอง เงื่อนไข ข้อยกเว้น เป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์ของแต่ละบริษัท

มั่นใจ อุ่นใจ ทุกการเดินทาง

กับความคุ้มครองแบบพร้อมสรรพ

"ประกันภัยเดินทางร่วมทาง"