ประกันเดินทาง ที่เราแนะนำ

รวมประกันเดินทางต่างประเทศ และประกันเดินทางในประเทศจากบริษัทประกันชั้นนำ สมัครออนไลน์ง่ายๆ ได้ทันที กับ Priceza Money พร้อมรับกรมธรรม์ผ่านทางออนไลน์ คุ้มครองทันที !

เบี้ยประกันเริ่มต้น

88 บาท/กรมธรรม์

* เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

เบี้ยประกันเริ่มต้น

158 บาท/กรมธรรม์

* เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

เบี้ยประกันเริ่มต้น

180 บาท/กรมธรรม์

* เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

เบี้ยประกันเริ่มต้น

55 บาท/กรมธรรม์

* เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

เบี้ยประกันเริ่มต้น

53 บาท/กรมธรรม์

* เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

เบี้ยประกันเริ่มต้น

180 บาท/กรมธรรม์

* เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

หมายเหตุ: * ข้อมูลของผลิตภัณฑ์อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือตกหล่นจากผู้ให้บริการ ทาง Priceza ไม่รับรองในการเปลี่ยนแปลง ความผิดพลาดของข้อมูล ผู้กู้ควรทำความเข้าใจสัญญาเงินกู้อย่างละเอียดก่อนตัดสินใจ

ประกันเดินทางจำเป็นอย่างไร ?

การเดินทางล่าช้า คุ้มครองอะไร ?

การออกเดินทางของผู้ขนส่งที่นาย A เตรียมเดินทางไว้ มีเหตุทำให้ล่าช้า เนื่องมาจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย การชำรุดเสียหายหรือการขัดข้องของระบบกลไกหรือระบบไฟฟ้าของเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ของเครื่องบิน หรือเรือเดินสมุทร หรือรถไฟ การนัดหยุดงาน การประท้วงแรงงานของพนักงานผู้ขนส่ง บริษัทจะจ่ายเงินชดเชยตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์

การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง คุ้มครองอะไร ?

กระเป๋าเดินทางนาย A ซึ่งอยู่ในความดูแลของผู้ขนส่งมาถึงล่าช้า หลังจากที่ผู้เอาประกันภัยเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางในต่างประเทศ บริษัทจะชดใช้ค่าใช้จ่ายที่นาย A ได้จ่ายไปเป็นค่าเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับชีวิตประจำวัน เช่น เครื่องนุ่งห่ม ตามที่ได้จ่ายจริง แต่ไม่เกินที่ระบุในกรมธรรม์

กระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สินส่วนตัวเสียหาย คุ้มครองอะไร ?

กระเป๋าเดินทางและทรัพย์สินส่วนตัวในกระเป๋าของนาย A หายระหว่างอยู่ในความดูแลของพนักงานโรงแรม หรือผู้ขนส่ง หรือถูกบังคับ ขู่เข็ญจากบุคคลอื่น บริษัทจะชดใช้ค่าเสียหายให้ตามมูลค่าที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกินที่ระบุในกรมธรรม์

เงินส่วนตัวสูญหาย คุ้มครองอะไร ?

เงินส่วนตัวของนาย A ได้หายไปในตู้นิรภัยของโรงแรม หรือถูกขู่เข็ญ จี้บังคับเพื่อชิงทรัพย์ บริษัทจะชดใช้ค่าเสียหายให้ตามมูลค่าที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกินที่ระบุในกรมธรรม์

ลดจำนวนวันเดินทาง คุ้มครองอะไร ?

หากนาย A มีการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยสาหัสมีผลคุกคามต่อชีวิต หรือเสียชีวิต มีผลให้ต้องเดินทางกลับประเทศไทยก่อนกำหนด บริษัทจะชดใช้ค่าใช้จ่ายให้ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ สำหรับค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหาร ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการเดินทางกลับไทยก่อนกำหนด
*เหตุการณ์จำลองเป็นเพียงส่วนหนึ่งของความคุ้มครองประกันภัย ควรศึกษากรมธรรม์อย่างละเอียดอีกครั้ง
*ข้อตกลงคุ้มครอง เงื่อนไข ข้อยกเว้น เป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์ของแต่ละบริษัท

มั่นใจ อุ่นใจ ทุกการเดินทาง

กับความคุ้มครองแบบพร้อมสรรพ
"ประกันภัยเดินทางร่วมทาง"