Sort by
ยอดนิยม
จัดเรียงตาม
Filters
การผ่อน
การผ่อน
Clear Apply
ค่าเสียหายส่วนแรก
ค่าเสียหายส่วนแรก
Clear Apply
การซ่อม
การซ่อม
Clear Apply
บริษัทประกัน
บริษัทประกัน
Clear Apply

TOYOTA YARIS 1.2CC 2021 ชั้น 2+

พบ 69 แผนประกัน
แผนประกันทั้งหมด
วิริยะประกันภัย
ชั้น 2+ ซ่อมอู่
BX1 วิริยะ 2+ เก๋ง 110
ทุนประกัน 100,000 ทุนประกันจะปรับตามรุ่นย่อยของรถอีกครั้ง
อาจลดหรือเพิ่มได้ตามมูลค่าจริงของรถ
*สอบถามเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ครับ
ค่าเสียหายส่วนแรก ไม่มี
พรบ. ไม่รวม พรบ.
จ่ายเต็มจำนวน ราคาพิเศษ !
ผ่อนเงินสด 6 เดือน
คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย
ชั้น 2+ ซ่อมอู่
TMSTH UP2+ รถส่วนบุคคลกลุ่ม 3 5 ไม่เกิน 20 ปี
ทุนประกัน 50,000 ทุนประกันจะปรับตามรุ่นย่อยของรถอีกครั้ง
อาจลดหรือเพิ่มได้ตามมูลค่าจริงของรถ
*สอบถามเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ครับ
ค่าเสียหายส่วนแรก ไม่มี
พรบ. ไม่รวม พรบ.
จ่ายเต็มจำนวน ราคาพิเศษ !
ผ่อนเงินสด 6 เดือน
คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย
ชั้น 2+ ซ่อมศูนย์
TMSTH UP2+ รถส่วนบุคคลกลุ่ม 3 5 ไม่เกิน 7 ปี
ทุนประกัน 100,000 ทุนประกันจะปรับตามรุ่นย่อยของรถอีกครั้ง
อาจลดหรือเพิ่มได้ตามมูลค่าจริงของรถ
*สอบถามเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ครับ
ค่าเสียหายส่วนแรก ไม่มี
พรบ. ไม่รวม พรบ.
จ่ายเต็มจำนวน ราคาพิเศษ !
ผ่อนเงินสด 6 เดือน
ธนชาตประกันภัย
ชั้น 2+ ซ่อมอู่
ธนชาต 2+ Fit เก๋ง รถชน 3แสน
ทุนประกัน 300,000 ทุนประกันจะปรับตามรุ่นย่อยของรถอีกครั้ง
อาจลดหรือเพิ่มได้ตามมูลค่าจริงของรถ
*สอบถามเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ครับ
ค่าเสียหายส่วนแรก ไม่มี
พรบ. ไม่รวม พรบ.
จ่ายเต็มจำนวน ราคาพิเศษ !
ผ่อนเงินสด 6 เดือน
ไดเร็คเอเชียประกันภัย
ชั้น 2+ ซ่อมอู่
ระบุคนขับได้ 2 คน / คนขับอายุ 35 ขึ้นไป / รถหายไฟไหม้คุ้มครองสูง
ทุนประกัน 150,000 ทุนประกันจะปรับตามรุ่นย่อยของรถอีกครั้ง
อาจลดหรือเพิ่มได้ตามมูลค่าจริงของรถ
*สอบถามเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ครับ
ค่าเสียหายส่วนแรก ไม่มี
พรบ. ไม่รวม พรบ.
จ่ายเต็มจำนวน ราคาพิเศษ !
ผ่อนบัตรATM 10 เดือน
กรุงเทพประกันภัย
ชั้น 2+ ซ่อมอู่
BKI2021 2+ Special โดนใจ เก๋ง
ทุนประกัน 100,000 ทุนประกันจะปรับตามรุ่นย่อยของรถอีกครั้ง
อาจลดหรือเพิ่มได้ตามมูลค่าจริงของรถ
*สอบถามเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ครับ
ค่าเสียหายส่วนแรก ไม่มี
พรบ. ไม่รวม พรบ.
จ่ายเต็มจำนวน ราคาพิเศษ !
ผ่อนเงินสด 6 เดือน
กรุงเทพประกันภัย
ชั้น 2+ ซ่อมศูนย์
First Care 2+ Special DG กลุ่ม 5 ซ่อมห้าง
ทุนประกัน 100,000 ทุนประกันจะปรับตามรุ่นย่อยของรถอีกครั้ง
อาจลดหรือเพิ่มได้ตามมูลค่าจริงของรถ
*สอบถามเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ครับ
ค่าเสียหายส่วนแรก ไม่มี
พรบ. ไม่รวม พรบ.
จ่ายเต็มจำนวน ราคาพิเศษ !
ผ่อนเงินสด 6 เดือน
คุยกับเราผ่านไลน์ได้แล้วนะ เพิ่ม Priceza Money
เป็นเพื่อนได้เลย
Add friend
อินชัวร์เวิร์ส
ชั้น 2+ ซ่อมอู่
ซื้อผ่านเว็บเท่านั้น / ประกันออนไลน์ 100%
ทุนประกัน 100,000 ทุนประกันจะปรับตามรุ่นย่อยของรถอีกครั้ง
อาจลดหรือเพิ่มได้ตามมูลค่าจริงของรถ
*สอบถามเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ครับ
ค่าเสียหายส่วนแรก ไม่มี
พรบ. ไม่รวม พรบ.
จ่ายเต็มจำนวน ราคาพิเศษ !
รู้ใจ กรุงไทยพานิชประกันภัย
ชั้น 2+ ซ่อมอู่
คนขับอายุ 30 ขึ้นไป / ติดกล้อง / ไม่ใช้รถในเชิงธุรกิจ
ทุนประกัน 200,000 ทุนประกันจะปรับตามรุ่นย่อยของรถอีกครั้ง
อาจลดหรือเพิ่มได้ตามมูลค่าจริงของรถ
*สอบถามเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ครับ
ค่าเสียหายส่วนแรก ไม่มี
พรบ. ไม่รวม พรบ.
จ่ายเต็มจำนวน ราคาพิเศษ !
รู้ใจ กรุงไทยพานิชประกันภัย
ชั้น 2+ ซ่อมศูนย์
คนขับอายุ 30 ขึ้นไป / ติดกล้อง / ไม่ใช้รถในเชิงธุรกิจ
ทุนประกัน 200,000 ทุนประกันจะปรับตามรุ่นย่อยของรถอีกครั้ง
อาจลดหรือเพิ่มได้ตามมูลค่าจริงของรถ
*สอบถามเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ครับ
ค่าเสียหายส่วนแรก ไม่มี
พรบ. ไม่รวม พรบ.
จ่ายเต็มจำนวน ราคาพิเศษ !
อลิอันซ์อยุธยา
ชั้น 2+ ซ่อมอู่
2+ VMI ทะเบียนต่างจังหวัด
ทุนประกัน 100,000 ทุนประกันจะปรับตามรุ่นย่อยของรถอีกครั้ง
อาจลดหรือเพิ่มได้ตามมูลค่าจริงของรถ
*สอบถามเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ครับ
ค่าเสียหายส่วนแรก ไม่มี
พรบ. ไม่รวม พรบ.
จ่ายเต็มจำนวน ราคาพิเศษ !
ผ่อนเงินสด 6 เดือน
ชับบ์สามัคคีประกันภัย
ชั้น 2+ ซ่อมอู่
2+ X Tream ทะเบียนต่างจังหวัด
ทุนประกัน 100,000 ทุนประกันจะปรับตามรุ่นย่อยของรถอีกครั้ง
อาจลดหรือเพิ่มได้ตามมูลค่าจริงของรถ
*สอบถามเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ครับ
ค่าเสียหายส่วนแรก ไม่มี
พรบ. ไม่รวม พรบ.
จ่ายเต็มจำนวน ราคาพิเศษ !
ผ่อนเงินสด 6 เดือน
ประกันภัยไทยวิวัฒน์
ชั้น 2+ ซ่อมอู่
2+ ซุปเปอร์ชิลล์ เก๋ง ซ่อมอู่
ทุนประกัน 100,000 ทุนประกันจะปรับตามรุ่นย่อยของรถอีกครั้ง
อาจลดหรือเพิ่มได้ตามมูลค่าจริงของรถ
*สอบถามเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ครับ
ค่าเสียหายส่วนแรก ไม่มี
พรบ. ไม่รวม พรบ.
จ่ายเต็มจำนวน ราคาพิเศษ !
รวม พ.ร.บ.
ต่อปี (ความคุ้มครองลดลงบางส่วน) ให้บริการโดย:
ดูแผนประกันอื่น
รายละเอียดประกันภัย

ic-promo.svg โปรโมชั่น
ic-starpro.svg สิทธิพิเศษจากโบรคเกอร์
ช่องทางการชำระเงิน:
ผ่อนเงินสด! พิเศษ!

ดูแผนประกันอื่น
ให้เราติดต่อกลับ
เปรียบเทียบประกันที่คุณสนใจ
เปรียบเทียบ 0 รายการ
เปรียบเทียบ 0 รายการ
Sort by
Filters
Sort by
Filter RESET
การผ่อน
ค่าเสียหายส่วนแรก
การซ่อม
บริษัทประกัน