บัตรกดเงินสด ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ดอกเบี้ย 7.3% ต่อปี

สมัครฟรี ! ไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้า และรายปี

เบิกเงินสดจาก ATM Pool ได้ทุกที่ วงเงินสูงสุด 50,000 บาท

สมัครบัตรกดเงินสด ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

ให้ธนาคารติดต่อกลับ
*รายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป

x
ส่งข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ขอบคุณค่ะ
เนื่องจากรายได้ของคุณไม่ผ่านเงื่อนไข CIMB
แนะนำบัตรกดเงินสด ที่เหมาะกับรายได้คุณ คลิกที่นี่
เนื่องจากคุณติดเครดิตบูโร ขอแนะนำบทความ
ติดเครดิตบูโร ควรทำอย่างไรดี ? ลองอ่านกันดูนะคะ 😊 คลิกที่นี่

จุดเด่นของบัตร

ดอกเบี้ย 7.3%

ดอกเบี้ย 7.3% ต่อปี 12 รอบบัญชีแรก รอบบัญชีที่ 13 ปรับเป็นดอกเบี้ย 14.60% ต่อปี

ขั้นต่ำ 500

จ่ายคืนขั้นต่ำเพียง 500 บาท หรือ 5% ของยอดรวมทั้งหมดแล้วแต่ ยอดใดสูงกว่า

ไม่คิดดอกเบี้ย

ไม่มียอดเบิกใช้ ไม่คิดดอกเบี้ย และฟรีค่าธรรมเนียมกดเงินสด การดำเนินสินเชื่อ และอากรแสตมป์

ดอกเบี้ยพนักงานประจำ รายได้ประจำต่อเดือน
New ! 5.5% ต่อปี 5 รอบบัญชีแรก รอบบัญชีที่ 6 ปรับเป็นดอกเบี้ย 18% ต่อปี 50,000 บาท
7.3% ต่อปี 12 รอบบัญชีแรก รอบบัญชีที่ 13 ปรับเป็นดอกเบี้ย 14.60% ต่อปี 30,000 บาท
9% ต่อปี 9 รอบบัญชีแรก รอบบัญชีที่ 10 ปรับเป็นดอกเบี้ย 24% ต่อปี 30,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • พนักงานประจำ อายุ 21-60 ปี (อายุรวมระยะเวลาผ่อนชำระ ต้องไม่เกิน 60 ปี)
  • รายได้ประจำต่อเดือน 30,000 บาทขึ้นไป
  • อายุการทำงาน 6 เดือนขึ้นไป
  • ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน

เอกสารประกอบการสมัคร

  • สำเนาบัตรประชาชน / กรณีสำเนาบัตรข้าราชการหรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาสมุดเงินฝากบัญชีออมทรัพย์ของผู้สมัครหน้าแรก
  • สลิปเงินเดือน ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน และ สำเนาบัญชีเงินเดือน ย้อนหลัง 3 เดือน นับจากปัจจุบัน
  • ชำระเงินสดที่เคาน์เตอร์ธนาคาร, เคาน์เตอร์เซอร์วิส, ที่ทำการไปรษณีย์
  • ชำระโดยหักบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ ของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

*หมายเหตุ : เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยมิได้ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า