วิธีจองคิวต่อใบขับขี่ออนไลน์ และ ประกาศฉบับล่าสุด ปี 2563

0
1255

ในยุคที่ทุกคนต้องการความรวดเร็วและความสะดวกสบาย ทำให้หลายหน่วยงานต่างหาวิธีเพื่อลดเวลาการดำเนินการต่าง ๆ เช่นเดียวกับการทำใบขับขี่จากที่เคยใช้เวลานานในการรอคิว ปัจจุบันมีการจองคิวอบรมใบขับขี่ผ่านช่องทางออนไลน์ และวันนี้เราได้นำข้อมูลดี ๆ มาฝากสำหรับผู้ที่ต้องการประหยัดเวลาในการจองคิวฝึกอบรม

*เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 ทำให้ฝ่ายใบอนุญาตขับรถต้องงดให้บริการไป ล่าสุดกรมการขนส่งทางบกได้ออกประกาศว่าจะสามารถกลับมาเปิดให้บริการได้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป ในกระบวนงานที่ไม่มีอบรบที่สำนักงาน และจะเปิดให้บริการทุกกระบวนงานตั้งแต่ วันที่ 22 มิถุนายน 2563

ก่อนอื่นเรามาดูประกาศฉบับใหม่ของกรมการขนส่งทางบก ที่พึ่งประกาศเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 กันก่อนครับ เนื้อหามีรายละเอียดดังนี้

1. สำหรับผู้ที่จองคิวไว้แล้วก่อนหน้านี้ ตรวจสอบสิทธิ์ได้ตั้งแต่ 6-30 มิถุนายน 2563 ที่เว็บไซต์ https://gecc.dlt.go.th/checkbooking/ 

2. สำหรับผู้ที่ไม่เคยเข้าระบบจองคิวมาก่อน ให้เริ่มจองคิวได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ผ่านทางแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือเว็บไซต์ https://gecc.dlt.go.th/ 

นอกจากนี้ กรมการขนส่งทางบกได้มีมาตรการเยียวยาให้แก่ผู้ที่ใบขับขี่สิ้นอายุในช่วงกรมการขนส่งทางบกงดให้บริการ ดังนี้ 
(1) ยกเว้นการทดสอบข้อเขียน สำหรับผู้ที่ใบอนุญาตขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ สิ้นอายุเกิน 1 ปี ในระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
(2) ยกเว้นการทดสอบขับรถ สำหรับผู้ที่ใบอนุญาตขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ สิ้นอายุเกิน 3 ปี ในระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
(3) ยกเว้นการทดสอบขับรถ สำหรับผู้ที่ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก สิ้นอายุเกิน 3 ปี ในระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 

จองคิวต่อใบขับขี่ออนไลน์ สะดวก ง่าย ไม่ต้องรอนาน

สำหรับใครที่ต้องการจองคิวล่วงหน้า สามารถเลือกช่องทางการจองคิวได้ 2 ช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก หรือแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ที่รองรับการใช้งานทั้ง App Store และ Play Store ซึ่งทั้ง 2 ช่องทาง นอกจากมีจุดเด่นเรื่องการอำนวยความสะดวกสบายแล้ว ยังทำให้การทำใบขับขี่เป็นเรื่องง่ายและประหยัดเวลาการต่อคิวได้อีกด้วย

จองคิวผ่านเว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก

เข้าสู่เว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก และเลือก จองคิวทำใบขับขี่กับ DLT Smart Queue

กรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วนเพื่อลงทะเบียนใช้งาน อาทิ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล อีเมล เบอร์โทรศัพท์ และยืนยันรหัสผ่านสำหรับเข้าใช้งานเมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กด ยอมรับเงื่อนไข โดยหากข้อมูลถูกต้องครบถ้วนระบบจะแสดงผลหน้าถัดไป

เลือกรายละเอียดการรับบริการ อันได้แก่ วันและเวลาที่ต้องการเข้ารับบริการ จังหวัด สถานที่ สำนักงาน รวมถึงระบุประเภทใบขับขี่ที่ต้องการ 

จากนั้นระบบจะแสดงห้องอบรม โดยจะแสดงจำนวนห้องอบรมและที่นั่งที่ยังสามารถจองได้ โดยเมื่อเลือกวัน เวลา และห้องอบรมแล้วให้กดยืนยันการจองคิว 

ภายหลังจากกดยืนยันแล้วระบบจะแสดง “Ticket ID” ซึ่งเปรียบเสมือนหลักฐานการจองคิวฝึกอบรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่ โดยควรพิมพ์เอกสารนี้ติดตัวไปด้วยในวันเข้ารับบริการ ซึ่งขั้นตอนการพิมพ์คือการกลับไปที่เมนู “พิมพ์ใบ Ticket” และสั่งพิมพ์

หลังจากเสร็จสิ้นการจองคิวผ่านเว็บไซต์แล้ว บางท่านอาจเกิดธุระกะทันหันทำให้ไม่สามารถไปอบรมได้ในวันที่จองคิวไว้ ซึ่งผู้ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงวันและเวลาการจองจะต้องดำเนินการแก้ไขล่วงหน้า 2 วันก่อนถึงวันที่จองคิวใช้บริการ โดยต้องเข้าไปที่เมนูแก้ไขข้อมูลการจองที่นั่งอบรม และเปลี่ยนแปลงวันเวลาใหม่

จองคิวผ่านแอพ DLT Smart Queue 

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue (App Store, Google Play)

กรอกรายละเอียดส่วนตัวเพื่อลงชื่อการใช้งาน เช่น ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ อีเมล เป็นต้น จากนั้นให้กดยืนยันการลงทะเบีย

ภายหลังกรอกข้อมูลและยืนยันการลงทะเบียนเสร็จสิ้น หากข้อมูลถูกต้องระบบจะแจ้งเตือนว่าลงทะเบียนสำเร็จ

เริ่มใช้งานแอปพลิเคชันโดยเลือกจังหวัดที่ต้องการใช้บริการ โดยควรเลือกสาขาที่ใกล้บ้าน เดินทางสะดวก และมั่นใจว่าสามารถเดินทางไปถึงทันเวลา เพื่อไม่ให้ผู้อื่นเสียสิทธิ์

หลังจากเลือกสาขาแล้วให้กดจองวันและเวลาที่ต้องการไปอบรม โดยมีเงื่อนไขคือต้องจองคิวล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน 

เมื่อเลือกวันและเวลาเรียบร้อยแล้ว ระบบจะยืนยันข้อมูลดังกล่าว เพื่อใช้เป็นหลักฐาน

เมื่อถึงวันที่ใช้บริการจริง อย่าลืมนำโทรศัพท์มือถือติดตัวไปด้วย โดยสามารถยื่นหลักฐานผ่านโทรศัพท์มือถือได้โดยไม่จำเป็นต้องพิมพ์เอกสารใส่กระดาษ เพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นการจองคิวผ่านแอปพลิเคชันที่ง่าย สะดวกสบาย และช่วยให้คุณประหยัดเวลาไปได้มาก

เอกสารสำหรับใช้ฝึกอบรม

  • เอกสารการจองคิวอบรม
  • บัตรประชาชนตัวจริง (ไม่อนุญาตให้ใช้สำเนาบัตรประชาชน)
  • ใบขับขี่ตัวเดิม (ถ้ามี)
  • ใบรับรองแพทย์ (อายุไม่เกิน 1 เดือนและใช้สำหรับผู้ที่ทำใบขับขี่ใหม่ หรือผู้ที่ใบขับขี่ชั่วคราวหมดอายุเกิน 1 ปี และ 3 ปี รวมถึงผู้ที่ใบขับขี่ส่วนบุคคลหมดอายุเกิน 3 ปี เท่านั้น)

แม้การจองคิวต่อใบขับขี่ออนไลน์จะง่ายและสะดวกสบาย แต่ถึงอย่างนั้นก็มีข้อควรระวัง นั่นคือ การเข้าเว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก รวมถึงการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ควรสังเกตชื่อเว็บไซต์และชื่อแอปพลิชันว่าถูกต้อง เนื่องจากปัจจุบันมีการออกแบบเว็บไซต์และแอปพลิเคชันเลียนแบบของกรมการขนส่งทางบก ทำให้เมื่อกรอกข้อมูลส่วนตัวเข้าไปแล้ว ข้อมูลเหล่านั้นอาจถูกนำไปใช้หาผลประโยชน์หรือนำไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องนั่นเอง

สถานที่อบรมใบขับขี่ 

อบรมสอบใบขับขี่ - โรงเรียนสอนขับรถแอดวานซ์ พระประแดง ประชาอุทิศ ...

กรมการขนส่งพร้อมอำนวยความสะดวกสบายในการฝึกอบรม โดยผู้ขอใช้บริการสามารถเข้ารับการอบรมภายในสถาบันการศึกษาจำนวน 130 แห่งทั่วประเทศ โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่สำนักงานขนส่งทางบกเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ซึ่งนโยบายนี้นอกจากจะช่วยประหยัดเวลาแล้วยังตอบโจทย์การเดินทางสำหรับผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลอีกด้วย โดยการอบรมนี้สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตชั่วคราวและผู้ที่ต้องการต่ออายุใบอนุญาตขับรถ รวมถึงการขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ กรณีที่ใบเดิมหมดอายุเกิน 1 ปี และ 3 ปี  โดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมสามารถติดตามรายชื่อทั้ง 130 แห่ง รวมถึงวันและเวลาเปิดฝึกอบรม ผ่านเว็บไซต์กรมขนส่งทางบก www.dlt.go.th หรือ โทร. 1584

สำหรับสถานที่ฝึกอบรมที่เข้าร่วมโครงการนี้ คือสถาบันการศึกษาทั่วประเทศที่ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับกรมขนส่งทางบก เช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานคร และอีกหลายสถาบันการศึกษา

เมื่อการจองคิวอบรมใบขับขี่เป็นเรื่องง่าย สะดวกสบายและประหยัดเวลาได้มากถึงเพียงนี้ ดังนั้น ใครที่ใบขับขี่หมดอายุควรหาเวลาเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนง่าย ๆ ทั้งนี้ ทุกขั้นตอนควรดำเนินการด้วยตัวเอง อย่าหลงเชื่อการแอบอ้างจากบุคคลอื่นว่าสามารถทำให้ได้มาซึ่งใบขับขี่ โดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนการฝึกอบรม เพราะนอกจากอาจเสียเงินเปล่าแล้วยังเป็นช่องทางให้ผู้ฉวยโอกาสนำเอกสารสำคัญไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง ดังนั้นควรสละเวลาเพียงเล็กน้อย เพื่อดำเนินการเองทุกขั้นตอนจึงจะปลอดภัยที่สุด

เช็คเบี้ยประกันรถ