Home Tags ตรอ.

Tag: ตรอ.

หายสงสัย!! ถึงเวลาตรวจสภาพรถแล้วรึยัง

คนที่มีรถไม่ว่าจะเป็นรถประเภทใดก็ตาม ทุกคนต้องมีการเสียภาษีประจำปีอยู่แล้ว แต่หลายคนอาจเคยได้ยินว่า ก่อนเสียภาษีประจำปี จะต้องทำการตรวจสภาพรถกันก่อน เลยสงสัยถึงช่วงเวลาที่จะนำรถไปตรวจสภาพรถ