9 คุณสมบัติ ในการขอสินเชื่อส่วนบุคคล

อยากสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลสักตัว ควรเช็คตัวเองว่าติดบูโร มีหนี้บัตรเครดิต หรือไม่ แล้วอะไรที่จะทำให้เราขอผ่านได้ง่ายขึ้น

0
2104

Contents

เงินทองเป็นของนอกกาย ไม่ตายก็หาใหม่ได้ แต่หลายครั้งเราเกือบตายเพราะขาดเงิน … แม้ข้อความดังกล่าวจะมีความจริง แต่ก็อาจไม่ทั้งหมด แท้จริงแล้ว “ความสุข” ที่เงินหาให้ไม่ได้ก็มีอยู่บ้าง และมีไม่น้อยทีเดียวครับ ความสุขแบบไม่ต้องใช้เงินจะยั่งยืน และชื่นช่ำกว่ามาก
อย่างไรก็ตาม หากเราขาดเงินจริง ๆ แหล่งที่มาของเงินนั้นก็สำคัญ จึงเกิดสิ่งที่เรียกว่า “สินเชื่อส่วนบุคคล” ขึ้น แต่เราจะมีคุณสมบัติอย่างไรสำหรับการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลให้ผ่านฉลุย ไปดูกัน

สินเชื่อส่วนบุคคล

คุณสมบัติแรก “ตรวจสอบสถานะเครดิตบูโรกันก่อน”

ตอนที่เราเริ่มต้นสมัครสินเชื่อส่วนบุคคล ไม่ว่าจะจากที่ไหน สถาบันการเงินไหนก็ตาม จะมีการเช็คเครดิตบูโรของเราเป็นอันดับแรกเลยครับ หากเรามีประวัติดีงาม ไม่ติดบูโร ไม่เคยค้างชำระหนี้สินกับใครที่ไหน ก็สบายใจได้เลย แต่หากไม่ใช่รีบไปแก้ไขให้ไว จะได้ผ่านฉลุยอย่างไม่ต้องสงสัยคุณสมบัติที่สอง “ต้องปลดหนี้บัตรเครดิตให้หมด”
หลายครั้งเราสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลไม่ผ่าน เพราะเรายังมีหนี้บัตรเครดิตที่ค้างจ่ายอยู่ แม้เราจะต้องใช้เงินเร่งด่วนขนาดไหน แต่ถ้าเรายังติดหนี้บัตรเครดิต ก็ยากที่จะผ่านการอนุมัติ ข้อแนะนำก็คือ ควรไปปลดหนี้บัตรเครดิตที่เราคงค้างไว้ให้หมดนะครับ

คุณสมบัติที่สาม “มีกระแสเงินสดประจำสม่ำเสมอ”

กระแสเงินสดประจำที่ว่าสำหรับมนุษย์เงินเดือนก็คือ “เงินเดือนประจำ” ของเรานี่แหละครับ หากเรามีประวัติของกระแสเงินสดประจำสม่ำเสมอ ก็เบาใจไปได้เยอะแล้วล่ะครับ

คุณสมบัติที่สี่ “เงินในบัญชีไม่แห้ง”

หลายครั้งทางบริษัท หรือสถาบันการเงินจะตรวจสอบการไหลของเงินในบัญชีของเราก่อนอนุมัติเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคล ถ้าบัญชีเรามีเงินไหลเข้าไหลออก และไม่แห้ง นั่นคือ มีเงินเหลือติดบัญชีทุกเดือนแบบนี้โอกาสจะผ่านก็มีค่อนข้างสูงทีเดียวเชียว

คุณสมบัติที่ห้า “มีประวัติการชำระคืนหนี้ที่ดี”

หลายคนตกม้าตายตรงจุดนี้ แต่หากเรามีประวัติการชำระคืนหนี้ที่ดี เช่น เราเคยมีบัตรเครดิต และก็จ่ายครบทุกงวดไม่ขาดตกบกพร่อง แบบนี้ก็จะผ่านการอนุมัติได้อย่าง สบาย ๆคุณสมบัติที่หก “มีหลักทรัพย์มาค้ำประกัน”
การมีหลักทรัพย์มาค้ำประกันจะทำให้การอนุมัติวงเงินสินเชื่อง่าย และเร็วขึ้น หลักทรัพย์ดังกล่าวสามารถเป็นเงินในบัญชีธนาคาร พันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้ หรืออสังหาริมทรัพย์ก็ได้ทั้งนั้น
สินเชื่อส่วนบุคคล

คุณสมบัติที่เจ็ด “มีหลักฐานแสดง Statement ของเงินในบัญชี”

Statement ของเงินในบัญชี เป็นเอกสารที่คุณจะต้องใช้ยื่นประกอบกับการพิจารณาปล่อยสินเชื่อจากทางธนาคาร ซึ่งมีรายละเอียดต่อไปนี้

  • ผู้มีรายได้ประจำ จะต้องมีใบรับรองเงินเดือนหรือหลักฐานการรับ-จ่ายเงินเดือนจากนายจ้าง
  • ผู้มีรายได้อิสระ ให้ใช้ Statement ย้อนหลัง 6 เดือนของบัญชีเงินฝากของกิจการหรือของผู้กู้
  • นิติบุคคล จะต้องเตรียมสำเนาการเงินปีล่าสุดและย้อนหลังไม่น้อยกว่า 3 ปี รวมไปถึงสำเนาแสดงการเสียภาษี แผนที่แสดงที่ตั้ง

คุณสมบัติที่แปด “มีวัตถุประสงค์ในการขอสินเชื่อที่ชัดเจน”

การที่เรามีวัตถุประสงค์ในการขอสินเชื่อที่ชัดเจน จะช่วยให้การอนุมัติสินเชื่อง่ายขึ้น อย่างไรก็ตามสถาบันการเงินบางแห่งก็ไม่ซีเรียสเรื่องนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละที่นะครับ

คุณสมบัติที่เก้า “มีความมุ่งมั่น และมีแววว่าจะชำระเงินคืนได้ตามกำหนด”

คุณสมบัติข้อสุดท้ายนั้น เป็นเรื่องของตัวเราเองว่าเราเป็นคนที่มีความมุ่งมั่น และมีแววว่าจะชำระเงินคืนได้ตามกำหนดหรือไม่อย่างไร เพราะสถาบันการเงินผู้เป็นเจ้าของเงิน ต้องอยากได้ลูกค้าที่มีความซื่อสัตย์ และสามารถคืนเงินต้นให้กับเขาได้ โดยสิ่งเหล่านี้มันจะบ่งบอกตัวเราจากบุคลิกลักษณะที่แสดงออกมานั่นเองครับอย่างไรก็ตาม การใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลนั้น เราต้องพึงระลึกเสมอว่า เราควรใช้ยามจำเป็น หรือยามฉุกเฉินจริง ๆ ไม่ควรใช้ด้วยวัตถุประสงค์ที่ไม่จำเป็นครับ และหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมอย่างไร เข้าไปหาข้อมูลที่ priceza money ครบทุกเรื่องเงินทองต้องรู้นะครับ