บัตรกดเงินสด ธนชาต FLASH Plus

สมัครวันนี้ ไม่มีค่าธรรมเนียมการเบิกเงินสด แรกเข้าและรายปี

จุดเด่นของบัตรนี้

จ่ายคืน ขั้นต่ำ 3% หรือ 500 บาท

อนุมัติสูงสุด 5 เท่าของรายได้

สมัครวันนี้ ไม่มีค่าธรรมเนียมการเบิกเงินสด แรกเข้าและรายปี

รายได้

 • พนักงานประจำ 20,000 บาทขึ้นไป
 • เจ้าของกิจการ / ธุรกิจส่วนตัว 30,000 บาทขึ้นไป

กรอกฟอร์ม และให้ธนาคารติดต่อกลับ

ติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ / อนุมัติภายใน 7 วัน


*รายได้ขั้นต่ำ ฿20,000

บริการโอนเงินผ่อนสบาย Sabai Cash โอนวงเงินจากบัตรเข้าบัญชี

บริการเงินสดสั่งได้ Cash Transfer โอนวงเงินจากบัตรเข้าบัญชี

เบิกถอนเงินสดจากเครื่อง ATM ตลอด 24 ชม. ทุกที่ทั่วโลก ไม่มีค่าธรรมเนียม

บริการผ่อนสบาย Smile Plan ให้ผ่อน 0% ณ ร้านค้าชั้นนำที่ร่วมรายการ

อัตราดอกเบี้ยลดลง 1% ทุกปี มียอดเบิกเงินสดล่วงหน้ามากกว่า 70% ของวงเงิน เมื่อชำระเงินตามยอดขั้นต่ำ หรือมากกว่า และมีประวัติในการชำระดี

คิดอัตราดอกเบี้ยตามวันที่ใช้จริง

เอกสารการสมัคร

พนักงานประจำ

 • สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ
 • สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน หรือ 6 เดือนสำหรับ อาชีพที่มีรายได้ไม่แน่นอน
 • สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ของผู้สมัคร

เจ้าของกิจการ

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • หนังสือรับรองบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด
 • ทะเบียนการค้า หรือ หนังสือบริคณห์สนธิ (คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือนล่าสุดนับจากวันที่ออก)
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน ของกิจการหรือของผู้กู้
 • สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ของผู้สมัคร

ช่องทางการชำระเงิน

หมายเหตุ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการคืนใบสมัคร และเอกสารประกอบทั้งหมด และสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเงื่อนไขของบัตรนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า