วิธีเคลมประกันเมื่อรถหาย ทำอย่างไร

0
324

Contents

รถยนต์หาย เป็นเรื่องที่ไม่ว่าจะเป็นใครก็คงไม่อยากให้เกิดขึ้นกับรถยนต์แสนรักของตนเอง รถยนต์บางคันเมื่อหายไปแล้วแต่ก็ยังต้องผ่อนค่างวดที่ซื้อรถมาอีก ซึ่งสิ่งที่ยังหลงเหลืออยู่จริงๆ ไม่ใช่ตัวรถ แต่กลับเป็นกุญแจรถและหนี้สินอีกมากมาย แต่ก็ใช่ว่าเมื่อเกิดกรณีรถหายขึ้นก็จะไม่มีทางออก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีการทำประกันรถหายเอาไว้ด้วย

 

รถยนต์หาย

เหตุการณ์รถยนต์หายแต่ยังคงต้องผ่อนเต็มตามมูลค่าของรถนั้นจะไม่เกิดขึ้น หากเพื่อน ๆ ได้มีการทำประกันรถหายเอาไว้ก่อนแล้ว โดยประกันประเภทที่คุ้มครองกรณีรถหายนั้นส่วนใหญ่ตามบริษัทประกันต่าง ๆ เพื่อน ๆ จะสามารถเลือกทำชนิดคุ้มครองรถหายก็ได้ มีทั้งประกันชั้น 1 ประกันชั้น 2 และประกันชั้น 2+ ส่วนประกันชนิดอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมามักจะไม่คุ้มครองครอบคลุมถึงกรณีรถหาย นั่นหมายความว่าถ้าเพื่อน ๆ ทำประกันชนิดอื่นแล้วรถยนต์เกิดสูญหายขึ้นมาก็ไม่สามารถเรียกร้องเงินค่าเสียหายหรือเคลมประกันได้

หากเกิดเหตุการณ์รถยนต์ของเพื่อน ๆ หายสิ่งที่จะต้องทำคืออะไรบ้าง ก่อนอื่นเพื่อน ๆ จะต้องทราบก่อนว่า เมื่อเกิดกรณีรถยนต์หายทางบริษัทประกันมีการคุ้มครองประกันรถหายให้ก็จริง แต่ก็ไม่ใช่ว่าทางบริษัทประกันจะรับผิดชอบซื้อรถยนต์คันใหม่ให้ หรือจ่ายเงินชดเชยค่ารถหายให้กับเราได้ครอบ 100 % ของมูลค่ารถยนต์ทั้งหมดของเรา แต่ทางบริษัทประกันจะจ่ายเงินตามสัญญาที่ได้ระบุรายละเอียดเอาไว้แล้วในกรมธรรม์นับตั้งแต่วันแรกที่เพื่อน ๆ ได้ทำประกันเอาไว้ ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วบริษัทประกันจะรับผิดชอบคืนเงินให้ในจำนวนของราคารถยนต์ อยู่ที่ 80% จากราคาเต็มและเงินจำนวนนี้หากรถยนต์ที่ซื้อมายังผ่อนกับไฟแนนซ์ไม่หมดก็ขึ้นอยู่กับว่ายังขาดผ่อนทั้งหมดเป็นมูลค่าเงินเท่าไร ถ้าบริษัทประกันจ่ายเงินชดเชยให้กับบริษัทไฟแนนซ์ในจำนวนที่ระบุไว้ในสัญญาแล้ว เกิดมีเงินส่วนต่างเหลืออยู่เพื่อน ๆ ก็เป็นเจ้าของเงินจำนวนนั้นโดยชอบธรรม บริษัทประกันก็ต้องให้เงินส่วนที่เหลือนั้นแก่เพื่อน ๆ แต่ถ้าในทางกลับกัน เงินที่บริษัทประกันจะต้องจ่ายตามสัญญา เมื่อจ่ายให้กับบริษัทไฟแนนซ์แล้ว ยังมีหนี้ส่วนที่ขาดไปจ่ายไม่พออยู่ตามราคารถยนต์ที่ยังค้างจ่าย เพื่อน ๆ เองก็ต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการจ่ายส่วนต่างนั้นเอง

 

วิธีเคลมประกันเมื่อรถหาย

เมื่อรถหายสิ่งที่จะต้องทำในการติดต่อเคลมประกันกับบริษัทประกัน คือ

1. ต้องแจ้งความเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยทันที

สิ่งแรกเลยก็คือเพื่อน ๆ ต้องตั้งสติให้ดี แล้วแจ้งความกับตำรวจเพื่อให้ตำรวจสืบค้นและติดตามรถหายกลับมา แต่ในระหว่างที่ตำรวจกำลังติดตามรถยนต์ของเพื่อน ๆ อยู่นั้น ทันทีที่แจ้งความเรียบร้อยแล้วเพื่อน ๆ ก็ต้องเก็บเอาใบแจ้งความนั้นเอาไว้เพื่อเป็นหลักฐาน โดยในการแจ้งความต้องมีการระบุรายละเอียดให้ดี ทั้งลักษณะรถ ทะเบียน สี สถานที่ เหตุการณ์

2. เตรียมเอกสารในการยื่นแจ้งเคลมกับบริษัทประกัน

ขั้นตอนต่อมาเพื่อน ๆ จะต้องเตรียมเอกสารเพื่อไปยื่นแจ้งเคลมกับบริษัทประกันให้พร้อม ได้แก่ หมายเลขกรมธรรม์ประกันภัย รายละเอียดของผู้ทำประกัน ได้แก่ชื่อเลขที่บัตรประขาชน ที่อยู่ในการติดต่อ ชื่อนามสกุลของผู้ที่ขับขี่รถคันดังกล่าว สถานที่เกิดเหตุ หมายเลขทะเบียนของรถ ประเภท ยี่ห้อและรุ่นของรถ สีของรถ ระบุสถานที่เกิดเหตุเป็นการอธิบายพอสังเขป สำเนาบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตของเจ้าของรถยนต์ สำเนาใบแจ้งความรวมถึงผลการดำเนินคดีจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ หากรถยนต์ยังติดไฟแนนซ์ต้องมีสำเนามอบอำนาจจากธนาคารด้วย กรมธรรม์และตารางกรมธรรม์ฉบับจริง แบบฟอร์มการขอโอนจากกรมขนส่งทางบก ต้นฉบับใบคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ และกุญแจรถทุกดอก

3. ติดต่อยื่นเคลมและรอผล

เมื่อได้เอกสารครบแล้วให้เพื่อน ๆ ไปติดต่อเคลมจากเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทประกัน เพื่อให้ทางบริษัทประกันรับทราบเรื่องและเตรียมหาข้อมูลเกี่ยวกับการถูกโจรกรรม ซึ่งหากไม่สามารถติดตามรถกลับมาได้จริงๆ ทางบริษัทประกันจะจ่ายเงินให้ตามจำนวนที่ระบุในสัญญา และทางเจ้าของรถจะต้องทำเรื่องโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ที่หายให้เป็นสิทธิ์ของบริษัทประกันแลกกับเงินค่าชดเชยในการเคลม หลังจากที่ตามหารถยนต์แล้วหากพบรถยนต์และนำกลับคืนมาได้ ทางบริษัทประกันภัยมีหน้าที่ต้องทำการแจ้งกลับไปยังเพื่อน ๆ เจ้าของรถ เพื่อตัดสินใจว่าจะรับรถคืนและคืนเงินเคลมที่ได้รับหรือสละสิทธิ์ในการรับรถ

เมื่อรถยนต์ที่สูญหายไปได้รับคืนมาแล้ว สิทธิความเป็นเจ้าของรถก็จะอยู่ที่บริษัทประกันดังที่กล่าวไว้ข้างต้น แต่เจ้าของรถสามารถไถ่ถอนรถคืนได้ และหากสภาพของรถยนต์มีความเสียหาย ทางเพื่อน ๆ เองก็สามารถที่จะนำรถยนต์ไปรับการซ่อมและเคลมประกันได้เช่นเดียวกับกรณีที่รถทั่วไปเคลมค่าซ่อมตามระบุสัญญาในประกันเช่นกัน ทั้งหมดนี้คือข้อมูลควรรู้และขั้นตอนการเตรียมเพื่อแจ้งเคลมกรณีรถหายและได้ทำประกันรถหายไว้แล้ว ซึ่งนับว่าคุ้มค่าและอุ่นใจกว่าถือเป็นทางเลือกที่รอบคอบสำหรับผู้เป็นเจ้าของรถด้วย ที่สำคัญเมื่อเกิดเหตุการณ์รถหายขึ้นเพื่อน ๆ จำเป็นจะต้องมีสติและดำเนินตามขั้นตอนต่าง ๆ อย่างรอบคอบเท่านั้น