ประเภทบัตรเครดิตที่ต้องการ

รายได้ต่อเดือน

วงเงินสูงสุด

ชนิดบัตร

ค่าธรรมเนียม

ประเภทบัตร

ไลฟ์สไตล์

สถาบันการเงิน

บัตรเครดิตออมสิน พรีเซียส

gsb-ออมสิน / VISA

  • 1,000 คะแนน สามารถนํามาแลกสลากออมสินพิเศษได้ 100 บาท
  • คุ้มครองอุบัติเหตุการเดินทางสูงสุด 8ล้านบาทตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
  • คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋า สูงสุด 48,000บาท ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
  • คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพย์สินภายในบ้านจากการโจรกรรม สูงสุด 50,000บาท ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
  • ทุกการใช้จ่าย 25บาท ธนาคารมอบคะแนนบุญเพื่อทำประโยชน์แก่สังคม