Home Tags ใบขับขี่สากล

Tag: ใบขับขี่สากล

ใบขับขี่สากล 8 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับใบขับขี่ระหว่างประเทศ

การขับขี่ยานพาหนะภายในประเทศไทยของเรานั้นจำเป็นต้องมีใบขับขี่ เช่นเดียวกับการขับขี่นอกประเทศ ซึ่งการจะขับขี่ยานพาหนะนอกประเทศนั้นจำเป็นต้องทำใบขับขี่สากล หากคุณสนใจอยากทำใบขับขี่ประเภทนี้(แปะลิงค์ ประเภทใบขับขี่)อยู่ อยากรู้ว่าใบขับขี่สากลใช้ได้กี่ประเทศ อย่ารอช้า เรามาดูกันเลยดีกว่าว่าการจะได้ใบขับขี่ประเภทนี้ต้องทำอย่างไรบ้างและมีรายละเอียดอะไรที่เราควรรู้บ้าง ใบขับขี่สากล คืออะไร เราสามารถเรียกใบขับขี่ที่ใช้กันในสากลนี้ได้ว่าเป็นใบขับขี่ระหว่างประเทศ ซึ่งภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า International Driving Permit โดยเป็นใบอนุญาตให้เจ้าของบัตรสามารถขับขี่ยานพาหนะในต่างประเทศได้ ซึ่งการใช้ใบขับขี่ระหว่างประเทศนี้จำเป็นต้องใช้คู่กับใบขับขี่ภายในประเทศหรือ Domestic Driving Permit เพื่อเป็นการยืนยันว่าคุณสามารถขับขี่ยานพาหนะ เช่น รถยนต์ ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายทั้งในและต่างประเทศ ใบขับขี่ระหว่างประเทศที่คุณได้มานั้นจะมีขนาดใหญ่กว่าหนังสือเดินทางหรือ Passport เล็กน้อย...