Home Tags ดอกยางรถ

Tag: ดอกยางรถ

วิธีเช็คดอกยางรถให้สู้ร้อนสู้ฝน ก่อนเดินทางไกล

อากาศเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนแบบนี้ ขับรถทางไกลต้องระวังเป็นพิเศษ เพราะยางที่ร้อนจัดเสี่ยงต่อยางระเบิด ส่วนดอกยางที่น้อยนิดก็ทำให้หน้ายางเกาะกับผิวได้น้อยลง เสี่ยงต่ออาการรถเสียหลักได้ เราจึงต้องเช็คยางรถยนต์ก่อนออกเดินทางไกล ไม่ว่าจะเป็นการเช็คลมยาง เช็คอายุยาง หรือดอกยาง