สินเชื่อรถยนต์ อนุมัติไว ผ่อนสบาย เอาใจคนมีรถ

0
764

รวบรวมสินเชื่อสำหรับคนมีรถ ทั้งแบบไม่โอนเล่ม และโอนเล่ม รถผ่อนอยู่ก็กู้ได้

สินเชื่อรถแลกเงิน SCB My Car My Cash

โดย ธนาคารไทยพาณิชย์

เปลี่ยนรถเป็นเงิน อนุมัติไวใน 1 วัน วงเงินสูงสุด 2 ล้านบาท

อัตราดอกเบี้ย

 • อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี 10% สำหรับอายุรถยนต์ไม่เกิน 9 ปี / 17% สำหรับอายุรถยนต์ตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี 20% สำหรับอายุรถยนต์ไม่เกิน 9 ปี / 34% สำหรับอายุรถยนต์ตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป

รายละเอียดสัญญา

ผู้ให้สินเชื่อ

ไทยพาณิชย์

วงเงินสูงสุด

80% ของราคาสินทรัพย์ (สูงสุดไม่เกิน 2 ล้านบาท)

อายุสัญญา

สูงสุดไม่เกิน 72 เดือน

หลักประกัน

ลูกค้ายังสามารถใช้รถยนต์ได้ตามปกติ

ผู้ค้ำประกัน

ไม่ใช้

คุณสมบัติ

 • บุคคลธรรมดา อายุ 20-60 ปี
 • สัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาในประเทศไทย
 • ผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์ที่ปลอดภาระหนี้หรือภาระผูกพันใดๆ (ยกเว้นเป็นลูกค้าเดิมของ SCB หรือ SCBL)
 • กรณีต้องมีผู้ค้ำประกัน ผู้ค้ำประกันต้องเป็นคนไทย และมีภูมิลำเนาในประเทศไทย

เงื่อนไขรถยนต์ที่มาขอสินเชื่อ

 • ประเภทรถยนต์เฉพาะรถเก๋ง รถกระบะ รถตู้ ตามสมุดคู่มือจดทะเบียน
 • รถยนต์ต้องปลอดภาระและมีอายุไม่เกิน 15 ปี
 • รถยนต์ต้องจดทะเบียนส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่รับรถรับจ้าง หรือรถจดทะเบียนในนามนิติบุคคล
 • ไม่รับรถยนต์ดัดแปลง เปลี่ยนเครื่อง หรือรถนำเข้า

สินเชื่อรถเเลกเงิน KTA

โดย กรุงไทยออโต้ลีส

รับจำนำทะเบียนไม่ต้องจอดรถ ไม่เช็คเเบล็คลิสต์ ไม่ตรวจสอบเครดิตบูโร อนุมัติด่วนทันใจ รู้ผลภายใน 1 วัน

อัตราดอกเบี้ย

 • ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.5% ต่อเดือน
 • ปิดบัญชีก่อนกำหนด มีส่วนลดดอกเบี้ย

รายละเอียดสัญญา

ผู้ให้สินเชื่อ

กรุงไทยออโต้ลีสซิ่ง

วงเงินสูงสุด

วงเงิน สูงสุด 100%

อายุสัญญา

สูงสุดไม่เกิน 72 เดือน

หลักประกัน

ลูกค้ายังสามารถใช้รถยนต์ได้ตามปกติ

ผู้ค้ำประกัน

ใช้

คุณสมบัติ

 • บุคคลธรรมดา อายุ อายุ 21-65 ปี
 • สัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาในประเทศไทย
 • ผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์
 • กรณีต้องมีผู้ค้ำประกัน ผู้ค้ำประกันต้องเป็นคนไทย และมีภูมิลำเนาในประเทศไทย

เงื่อนไขรถยนต์ที่มาขอสินเชื่อ

 • - รับเฉพาะรถญี่ปุ่นไม่เกิน 10 ปี

สินเชื่อรถแลกเงิน SG Capital

โดย เอสจี แคปปิตอล

รถทำเงิน สินเชื่อเงินสด รถยังมีใช้ ไม่โอน ไม่ค้ำ รับเงินไว

อัตราดอกเบี้ย

 • ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.55% ต่อเดือน

รายละเอียดสัญญา

ผู้ให้สินเชื่อ

รถทำเงิน

วงเงินสูงสุด

วงเงิน สูงสุด 10 ล้านบาท

อายุสัญญา

6 - 60 เดือน

หลักประกัน

ลูกค้ายังสามารถใช้รถยนต์ได้ตามปกติ

ผู้ค้ำประกัน

ไม่ใช้

คุณสมบัติ

 • บุคคลธรรมดา อายุ 21-65 ปี
 • สัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาในประเทศไทย
 • ผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์
 • กรณีต้องมีผู้ค้ำประกัน ผู้ค้ำประกันต้องเป็นคนไทย และมีภูมิลำเนาในประเทศไทย

เงื่อนไขรถยนต์ที่มาขอสินเชื่อ

 • รถบรรทุก หัวลาก 4-18 ล้อ
 • รถตู้ส่วนบุคคล (ป้ายขาว)
 • รถตู้สาธารณะ (ป้ายเหลือง)
 • อายุสูงสุดถึง 15 ปี (รวมระยะเวลาการผ่อน)

สินเชื่อรถบรรทุกแลกเงิน SG Capital

โดย เอสจี แคปปิตอล

ไม่โอน ไม่ค้ำ ได้เงินไว

อัตราดอกเบี้ย

 • ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.55% ต่อเดือน

รายละเอียดสัญญา

ผู้ให้สินเชื่อ

รถทำเงิน

วงเงินสูงสุด

โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ

อายุสัญญา

6 - 60 เดือน

หลักประกัน

โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ

ผู้ค้ำประกัน

ไม่ใช้

คุณสมบัติ

 • บุคคลธรรมดา อายุ 21-65 ปี
 • สัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาในประเทศไทย
 • ผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์
 • กรณีต้องมีผู้ค้ำประกัน ผู้ค้ำประกันต้องเป็นคนไทย และมีภูมิลำเนาในประเทศไทย
 • นิติบุคคล จดทะเบียนบริษัทฯ ไม่น้อยกว่า 1 ปี

เงื่อนไขรถยนต์ที่มาขอสินเชื่อ

 • รถบรรทุก 6 - 18 ล้อ
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด

สินเชื่อรถเเลกเงิน TISCO

โดย ทิสโก้

ได้เงินไว ไม่โอนเล่ม อนุมัติไว ปิดไม่ปรับ

รับรถทุกประเภท 2-12* ล้อ

รับเงินเร็ว ภายใน 3 วันทำการ

อัตราดอกเบี้ย

 • ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.55% ต่อเดือน

รายละเอียดสัญญา

ผู้ให้สินเชื่อ

ทิสโก้

วงเงินสูงสุด

สูงสุด 100% ของราคาประเมินรถยนต์

อายุสัญญา

6 - 60 เดือน

หลักประกัน

ลูกค้ายังสามารถใช้รถยนต์ได้ตามปกติ

ผู้ค้ำประกัน

ไม่ใช้

คุณสมบัติ

 • บุคคลธรรมดา อายุ 20-60 ปี
 • สัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาในประเทศไทย
 • ผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์
 • กรณีต้องมีผู้ค้ำประกัน ผู้ค้ำประกันต้องเป็นคนไทย และมีภูมิลำเนาในประเทศไทย

เงื่อนไขรถยนต์ที่มาขอสินเชื่อ

 • อายุรถยนต์สูงสุด 20 ปี

เอกสารการสมัครพื้นฐานที่ต้องเตรียม

เช่น สำเนาบัตรประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพันกงานรัฐวิสาหกิจ

เอกสารยืนยันหลักแหล่งที่อยู่

เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน หรือเอกสารรับรองอื่นๆที่ทางราชการออกให้

เอกสารยืนยันรายได้

เช่น หนังสือรับรองเงินเดือน สลิปเงินเดือน และ สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง

เอกสารของตัวรถ

เช่น สำเนาเล่มทะเบียน กรมธรรม์ประกันภัย บางกรณีอาจใช้ตัวจริง

สมุดคู่ฝาก

สำเนาสมุดบัญชีหน้าแรก ของบัญชีที่ต้องการให้โอนเงินกู้เข้า

กรณีต้องใช้ผู้คำ

ต้องให้ผู้ค้ำเตรียมเอกสารยืนยันตัวตนและที่อยู่ เหมือนกับผู้กู้

หมายเหตุ:

* ข้อมูลของผลิตภัณฑ์อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือตกหล่นจากผู้ให้บริการสินเชื่อ ทาง Priceza ไม่รับรองในการเปลี่ยนแปลง ความผิดพลาดของข้อมูล ผู้กู้ควรทำความเข้าใจสัญญาเงินกู้อย่างละเอียดก่อนตัดสินใจ