ติดเครดิตบูโร ทำอย่างไรดี ?

0
1210

บางครั้งชีวิตเราก็ไม่ได้ราบรื่นเสมอไป หลายครั้งสิ่งที่คิดกับความเป็นจริงมักจะเดินสวนทางกันเสมอๆ หากเราพลาดพลั้งไปหลายครั้งก็กลับมาได้นะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพลาดเรื่องเกี่ยวกับเงินๆ ทองๆ มันมีทางแก้ทางออกเสมอ อย่างเรื่องของเครดิตบูโร ถ้าเราเกิดติดเครดิตบูโรขึ้นมา จะทำยังไงดี มาหาคำตอบกันครับ

อย่างแรก “ลองเช็คเครดิตบูโรของเราก่อน”

บางทีการติดเครดิตบูโรก็อาจเกิดขึ้นได้โดยที่เราไม่รู้ตัว ยกตัวอย่างเช่น เราเกิดไปยกเลิกโทรศัพท์ แล้วไปค้างจ่ายบิลรอบสุดท้ายและเราอาจไม่ได้ไปยกเลิกทำให้เกิดการค้าชำระติดต่อกันหลายครั้งโดยเราไม่รู้ตัว เป็นเพราะบิลอาจมาไม่ถึง หรือเราอาจย้ายถิ่นฐานไปที่อื่นทำให้ไม่ได้รับเอกสาร ถ้าเป็นแบบนี้เป็นกรณีที่เบามาก วิธีการก็คือ เราควรลองเช็คดูประวัติเครดิตบูโร โดยสามารถเข้าไปติดต่อที่ บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ เพื่อขอตรวจสอบประวัติเครดิตบูโรของเราเอง

เครดิตบูโร

มีวิธีที่ง่ายกว่านั้นก็คือ ไปไล่เช็คดูว่าเรามีบิลค้างจ่ายอะไรบ้าง แล้วรีบไปชำระเสียให้เรียบร้อย เพื่อเคลียร์ประวัติให้สะอาด หากเรามีประวัติทางการเงินที่ดี = เรามีเครดิตที่ดี เวลาจะขอสินเชื่อ ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่ออิออน สินเชื่อที่อยู่อาศัย ฯลฯ ก็จะขอได้ง่ายๆ ผ่านสบายๆ

อย่างที่สอง “การติดบัญชีดำ หรือเครดิตเสียเกิดขึ้นได้อย่างไร”

สำหรับการติดบัญชีดำ หรือเครดิตเสีย เกิดจากการที่เป็นหนี้สถาบันการเงินแล้วไม่ชำระหนี้ตามกำหนดเวลา ส่วนมากจะเกิดขึ้นเมื่อเราขาดการชำระตั้งแต่ 6 งวดขึ้นไป หรืออาจจะน้อยกว่านี้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายการตัดบัญชีของสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้ด้วย เมื่อเราติดเครดิตเสียจะทำให้เราไม่สามารถกู้ยืมใดๆ ได้อีก หากเราไม่ชำระล้างบัญชีเก่าให้เสร็จเรียบร้อยเสียก่อน
พอสถาบันการเงินต้องการเรียกดูรายงานข้อมูลเครดิตภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายกำหนด บริษัท เครดิตบูโรก็จะเปิดเผยข้อมูลเครดิตในรูปแบบของรายงานให้กับสถาบันการเงินเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาให้สินเชื่อใหม่ ดังนั้นเราต้องเข้าใจว่า เครดิตบูโร ไม่ได้เป็นผู้จัดให้เราติดเครดิตเสีย เพียงแต่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลให้กับสถาบันการเงินที่ยื่นขอข้อมูลเท่านั้นเอง

อย่างที่สาม “การแก้ไขสถานะเครดิตบูโร”

เมื่อเราตรวจเช็คเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และเข้าใจการทำงานของหน่วยงานที่ให้ข้อมูลกับสถาบันการเงินแล้ว ตรวจพบว่าเราติดประวัติเครดิตเสีย ให้เราเริ่มต้นการแก้ไขดังต่อไปนี้

รีไฟแนนซ์

1. สรุปรายการหนี้สินที่คงค้างชำระอยู่ให้หมด ว่าเราเป็นหนี้กับสถาบันการเงินใดบ้าง เป็นจำนวนเงินเท่าไร ดอกเบี้ยเท่าไร เพื่อนำมาตั้งงบประมาณใช้จ่ายของเรา
2. เข้าไปขอคำปรึกษากับสถาบันการเงินที่เราผิดนัดชำระหนี้ และขอผ่อนผันการชำระ ด้วยการเจรจากับเจ้าหน้าที่สถาบันการเงินเหล่านั้น ให้เจ้าหนี้ทำเรื่องการประนอมหนี้ เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ให้กับเรา
3. เมื่อผ่านขั้นตอนการปรับโครงสร้างหนี้แล้ว ต้องตั้งหน้าตั้งตาผ่อนชำระให้หมดโดยเร็ว ผ่อนชำระด้วยเงื่อนไขใหม่ให้ตรงเวลาอย่าให้ผิดเครดิตซ้ำอีก จะทำให้ยุ่งยากมากขึ้น
4. อีกทางเลือกก็คือ ใช้เงินก้อนมาปิดชำระ เช่น หากเราได้โบนัสก้อนใหญ่ หรือได้เงินจากงานอิสระก็ให้รีบเอามาปิดหนี้โดยเร็ว จะทำให้เรื่องจบได้ง่ายขึ้น
5. ควรรีไฟแนนซ์ รวมหนี้เป็นก้อนเดียว จะช่วยให้เราไม่สับสนจากการต้องผ่อนจ่ายหลายๆ ที่
6. จัดระเบียบทางการเงินของเราให้ดี มีรายได้รีบเอามาโปะหนี้ก่อนนำไปใช้จ่าย พยายามอย่าก่อหนี้ที่ไม่ดีเพิ่มขึ้นมาอีก ที่สำคัญอย่ากู้โน่นมาโปะนี่เด็ดขาด ควรปรึกษาเจ้าหน้าที่สถาบันการเงินจะดีกว่า
7. เมื่อปลอดหนี้ได้จริงๆ แล้ว ต้องเริ่มจริงจังกับการวางแผนทางการเงิน เริ่มต้นชีวิตใหม่ ทำบัญชีรายรับรายจ่าย ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำเดิมอีกในอนาคต

อย่างไรก็ตาม ปัญหาของแต่ละท่านอาจหนักเบาไม่เท่ากัน หากเรามีหนี้สินล้นพ้นตัวจริงๆ ควรบอกตรงๆ กับเจ้าหนี้ ให้เขาปรับโครงสร้างหนี้ให้เหมาะสมกับปัญหา อย่าปล่อยให้เวลาเนิ่นนาน เพราะดอกเบี้ยเดินทุกวัน เมื่อเราพ้นออกจากกองหนี้ได้แล้ว ชีวิตก็จะเริ่มสดใส ความฝันที่จะขอสินเชื่อที่จำเป็น เช่น สินเชื่อที่อยู่อาศัยก็จะไม่ไกลเกินความจริงแล้ว เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับ