ประกันชั้น 1 เคลมอะไรได้บ้าง แล้วที่ไม่ได้ล่ะ ?

0
407

Contents

ใครที่มีรถยนต์ และทำประกันชั้นหนึ่งเอาไว้ บางทีเราได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ เช่น แผลรถล้ม การเคลมรถยนต์เมื่อเรามีประกันชั้นหนึ่งต้องทำอย่างไร … และในบางกรณีที่เราทำสีรถยนต์เอง หรือรอยรถบุบเล็ก ๆ น้อย ต้องทำอย่างไรบ้าง ไปติดตามกันเลยครับ

ประกันชั้น 1 เคลมอะไรได้บ้าง

กรณีแรก “ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ เกิดความเสียหายต่อบุคคล”

กรณีบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ หรือเสียชีวิต ประกันชั้น1จะคุ้มครองตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยครับ โดยจะคุ้มครองทั้งคู่กรณี และผู้เอาประกัน
เริ่มต้นจากการคุ้มครองคู่กรณีก่อน จะมีการคุ้มครองคู่กรณีในกรณีที่บาดเจ็บ หรือเสียชีวิต และจะคุ้มครองทรัพย์สินที่เกิดความเสียหายด้วย ตามวงเงินประกัน และเงื่อนไขที่กรมธรรม์ได้กำหนดเอาไว้
ในส่วนของผู้เอาประกัน จะคุ้มครองในส่วนของการซ่อมรถคันที่เอาประกัน และให้ความคุ้มครองบุคคลอันเกิดจากการบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ที่ทำเอาไว้เช่นเดียวกัน
นอกจากนั้นประกันชั้นหนึ่งยังให้ความคุ้มครองในการประกันตัว หากเกิดอุบัติเหตุชนผู้คนได้รับบาดเจ็บ และในกรณีที่เกิดคดีอาญา ก็มีความคุ้มครองในส่วนนี้ด้วย ทั้งนี้ต้องดูเงื่อนไขที่กำหนดเอาไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยเป็นสำคัญ

กรณีที่สอง “ความคุ้มครองหากเกิดเหตุไฟไหม้ หรือโจรกรรมรถยนต์ ความเสียหายต่อทรัพย์สิน”

ประกันชั้นหนึ่งจะคุ้มครองรถยนต์ของผู้ทำประกันตามเงื่อนไขที่กรมธรรม์ได้กำหนดเอาไว้ ในกรณีไฟไหม้รถยนต์ หรือเกิดการโจรกรรมรถยนต์ โดยอาจต้องมีการสืบสวนสาเหตุเบื้องต้นเป็นสำคัญ
และหากเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน ซึ่งเป็นรถยนต์ของผู้เอาประกัน และคู่กรณี ประกันชั้นหนึ่งจะชดใช้ความเสียหายให้ทั้งสองส่วน ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้เช่นกันครับ

กรณีที่สาม “หากผู้ทำประกันเอารถยนต์ไปทำสีใหม่เอง หรือต้องการเคลมสีรถยนต์ทั้งคัน”

หากผู้ทำประกันเอารถยนต์ไปทำสีใหม่เอาเอง ผู้ทำประกันควรแจ้งให้บริษัทประกันภัยที่เราได้ทำประกันเอาไว้ทราบว่าเราได้มีการเปลี่ยนแปลงสีรถยนต์ของเรา และให้ทางเจ้าหน้าที่แจ้งกลับมาว่าเราผิดเงื่อนไขหรือไม่ประการใด
แต่หากเราต้องการเคลมสีรถยนต์ใหม่ทั้งคัน โดยที่เราไม่มีคู่กรณี ในเคสนี้ เราอาจต้องเสียค่าใช้จ่ายบางส่วน แต่ผมมีทริคเล็ก ๆ สำหรับกรณีนี้ดังต่อไปนี้

ประกันชั้น 1 ที่ไหนดี

– ลำดับแรก ให้แจ้งศูนย์บริการที่เราซื้อรถมาว่าเราจะเอารถยนต์เข้าไปซ่อมสี โดยอธิบายให้ทางศูนย์ทราบว่าเกิดอะไรขึ้น มีรอยเฉี่ยวชนไปโดนอะไรมาบ้าง ทางศูนย์จะบอกให้เราแจ้งบริษัทประกันเพื่อขอทำเรื่องเคลม
– จากนั้นทำการแจ้งขอเคลมจากบริษัทประกันภัย โดยแจ้งว่าจะเอารถเข้าไปซ่อม และเขียนรายละเอียดที่เกิดขึ้นแต่ละจุดที่ต้องการเคลม วัน และเวลาที่เฉี่ยวชน โดยเราควรแจ้งว่าเป็นการเฉี่ยวชนสิ่งไม่มีชีวิต เช่น ต้นไม้ กำแพง หรือเสารั้ว โดยทุกอย่างควรสมเหตุสมผลฟังขึ้น
– เราสามารถขอเคลมรอบคันได้ ไม่ว่าจะโดนชนมานานแค่ไหน หากรถยนต์ของเรายังอยู่ในประกันก็สามารถเคลมได้ตามปกติ ทริคเล็ก ๆ ก็คือ แต่อย่าลืมแจ้งวัน เวลาให้ใกล้วันที่แจ้งที่สุด เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตามมาภายหลัง
– จากนั้นทางประกันจะขอดูรถยนต์ ของเรา ในกรณีนี้ถ้าประกันต้องการตรวจสภาพรถยนต์ ก็ให้นัดวันไปตรวจภายหลัง แต่ถ้าทางประกันไม่ต้องการตรวจสภาพรถยนต์ ก็ปล่อยผ่านได้เลยครับ
– เมื่อผ่านด่านมาได้ก็จะได้ใบเคลม (รอบคัน) ให้เรานำรถยนต์ของเราเข้าไปเคลมสีได้ตามวัน และเวลาที่เราสะดวก แต่อย่าให้นานเกินไปนะครับ
– กรณีรถบุบ เล็ก ๆ น้อย ๆ ก็สามารถแจ้งเคลมได้เช่นกันครับ ถ้าไม่มีคู่กรณีควรระบุว่าชนกับสิ่งไม่มีชีวิตจะดีที่สุด

กรณีที่สี่ “กรณีเจ้าของรถยนต์ไม่ได้เป็นคนเดียวกับชื่อคนแจ้งเคลม”

ถ้าหากว่าชื่อเจ้าของรถยนต์ ไม่ได้เป็นชื่อเดียวกับชื่อคนแจ้งเคลม ในความจริงแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไร ถ้าบริษัทซักถามก็สามารถอธิบายได้ตามจริง อาจเป็นชื่อสามี ชื่อคุณพ่อคุณแม่ของเรา เราเป็นคนใช้รถเฉย ๆ ก็อธิบายได้ตามจริง ยังไงประกันก็มีหน้าที่ต้องทำเรื่องเคลมให้เราตามปกติ แต่ก็ต้องดูเงื่อนไขของกรมธรรม์ที่เราทำเอาไว้ประกอบกันด้วยนะครับ