ใบขับขี่สากล 8 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับใบขับขี่ระหว่างประเทศ

0
1557
8-เรื่องน่ารู้-เกี่ยวกับ-ใบขับขี่สากล

การขับขี่ยานพาหนะภายในประเทศไทยของเรานั้นจำเป็นต้องมีใบขับขี่ เช่นเดียวกับการขับขี่นอกประเทศ ซึ่งการจะขับขี่ยานพาหนะนอกประเทศนั้นจำเป็นต้องทำใบขับขี่สากล หากคุณสนใจอยากทำใบขับขี่ประเภทนี้(แปะลิงค์ ประเภทใบขับขี่)อยู่ อยากรู้ว่าใบขับขี่สากลใช้ได้กี่ประเทศ อย่ารอช้า เรามาดูกันเลยดีกว่าว่าการจะได้ใบขับขี่ประเภทนี้ต้องทำอย่างไรบ้างและมีรายละเอียดอะไรที่เราควรรู้บ้าง

ใบขับขี่สากล คืออะไร

เราสามารถเรียกใบขับขี่ที่ใช้กันในสากลนี้ได้ว่าเป็นใบขับขี่ระหว่างประเทศ ซึ่งภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า International Driving Permit โดยเป็นใบอนุญาตให้เจ้าของบัตรสามารถขับขี่ยานพาหนะในต่างประเทศได้ ซึ่งการใช้ใบขับขี่ระหว่างประเทศนี้จำเป็นต้องใช้คู่กับใบขับขี่ภายในประเทศหรือ Domestic Driving Permit เพื่อเป็นการยืนยันว่าคุณสามารถขับขี่ยานพาหนะ เช่น รถยนต์ ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายทั้งในและต่างประเทศ

ใบขับขี่สากล

ใบขับขี่ระหว่างประเทศที่คุณได้มานั้นจะมีขนาดใหญ่กว่าหนังสือเดินทางหรือ Passport เล็กน้อย โดยภายในจะมีข้อมูลสำคัญต่าง ๆ เช่น รูปภาพของผู้ถือใบขับขี่ สถิติการขับขี่ของผู้ถือบัตร คำแปลและรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับใบขับขี่ โดยเจ้าของบัตรจะต้องพกติดตัวเอาไว้เพื่อใช้ในการยืนยันการขับขี่ยานพาหนะนอกประเทศเสมอ

ใบขับขี่ระหว่างประเทศมีอายุกี่ปี

สำหรับคนที่ถือใบขับขี่ระหว่างประเทศแล้วนั้นจะทราบดีว่าใบขับขี่ประเภทนี้มีอายุเพียง 1 ปีเท่านั้น ฉะนั้นหากผู้ถือบัตรต้องการขับขี่ยานพาหนะนอกประเทศหรือไปเที่ยวต่างประเทศและมีแพลนจะต้องขับขี่ในต่างประเทศอยู่เป็นประจำนั้นจะต้องทำการขอใบขับขี่ระหว่างประเทศใหม่ทุกปี ซึ่งต้องเตรียมเอกสารทั้งหมดให้พร้อมเสมอเพื่อให้การขอใช้เวลาสั้นที่สุด

ใบขับขี่สากลใช้ได้กี่ประเทศ 

ทำใบขับขี่สากล

คุณสามารถนำใบขับขี่ระหว่างประเทศไปใช้ได้ใน 198 ประเทศ ซึ่งอาจยังมีบางประเทศซึ่งเป็นส่วนน้อยที่ยังไม่มีการยอมรับใบขับขี่ระหว่างประเทศให้ผู้ถือสามารถขับขี่ยานพาหนะในประเทศนั้น ๆ ได้ ฉะนั้นหากคุณเดินทางไปในแต่ละประเทศแล้วจำเป็นต้องใช้ยานพาหนะควรทำการศึกษาการใช้งานและกฎหมายของแต่ละประเทศก่อน เพราะมีบางประเทศที่สามารถใช้ใบขับขี่ระหว่างประเทศได้แต่บางประเทศต้องแสดงใบขับขี่กับเจ้าหน้าที่และชำระค่าลงทะเบียนให้เรียบร้อยก่อนจะขับยานพาหนะเข้าไปในประเทศนั้น ๆ ได้ รวมถึงบางประเทศจะต้องใช้ใบขับขี่ภายในประเทศร่วมกันด้วย

ใบขับขี่สากลต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

การทำใบขับขี่ระหว่างประเทศจำเป็นต้องใช้เอกสารหลายอย่าง การเตรียมเอกสารให้ครบก่อนไปทำใบขับขี่นั้นถือว่าสำคัญมากเลยทีเดียว เพราะหากเอกสารไม่ครบอาจทำให้คุณต้องกลับบ้านมาเตรียมเอกสารใหม่ ซึ่งทำให้คุณเสียเวลาไปเยอะเลย อีกทั้งการไปทำใบขับขี่นั้นจะต้องใช้เวลาจองคิวและรอตรวจเอกสารด้วย เรามาดูกันเลยดีกว่าว่าเอกสารที่จำเป็นต้องเตรียมนั้นมีอะไรบ้าง

 1. ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลภายในประเทศแบบ 5 ปีหรือตลอดชีพ
 2. บัตรประจำตัวประชาชน
 3. หนังสือเดินทาง (Passport)
 4. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป (เป็นรูปถ่ายที่ไม่เกิน 6 เดือน โดยถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา)
 5. ทะเบียนสมรสหรือใบหย่า (ถ้ามี)
 6. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อและนามสกุล (ถ้ามี)

สำหรับเอกสารทุกฉบับนั้นจำเป็นต้องใช้เอกสารฉบับจริงและสำเนาด้วย หากคุณนำเอกสารไปไม่ครบ ทางเจ้าหน้าที่ของกรมขนส่งก็จะไม่สามารถดำเนินการให้ได้แล้วจะต้องเอาเอกสารมายื่นเพื่อดำเนินการใหม่และแน่นอนว่าจะทำให้คุณเสียเวลามากเลยทีเดียว

ใบขับขี่ระหว่างประเทศใช้เงินกี่บาท

ค่าธรรมเนียมเบ็ดเสร็จทั้งหมดของการทำใบขับขี่ระหว่างประเทศต้องใช้เงินจำนวน 505 บาท หากคุณต้องถ่ายเอกสารหรือเตรียมเอกสารอื่น ๆ นั้นอาจต้องเตรียมเงินไปสำรองอีกเล็กน้อย

อยากทำใบขับขี่ระหว่างประเทศต้องทำอย่างไรบ้าง?

ทำใบขับขี่ระหว่างประเทศต้องทำยังไง

ขั้นตอนของการทำใบขับขี่ระหว่างประเทศนั้นไม่ได้มีเยอะอย่างที่คิดแต่อาจต้องใช้เวลาในการดำเนินการอยู่สักหน่อย โดยขั้นตอนจะมีทั้งหมด 3 ส่วนด้วยกันคือ

 1. ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารที่คุณนำมาประกอบการทำใบขับขี่ทั้งหมด โดยคุณสามารถติดต่อประชาสัมพันธ์เพื่อขอใบคำขอจากเจ้าหน้าที่ที่กรมขนส่งได้เลย
 2. หลังจากกรอกเอกสารครบถ้วนแล้วให้คุณยื่นเอกสารที่ช่องทำใบขับขี่ระหว่างประเทศและรอให้เจ้าหน้าที่เรียกชื่อตามลำดับคิวที่ยื่น
 3. เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารเรียบร้อยแล้วก็เป็นขั้นตอนของการชำระค่าธรรมเนียม ซึ่งถือว่าเป็นการสิ้นสุดการดำเนินการขอใบขับขี่ระหว่างประเทศ

ทำใบขับขี่ระหว่างประเทศที่ไหนได้บ้าง

ทำใบขับขี่ต่างประเทศที่ไหน

การทำใบขับขี่ระหว่างประเทศนั้นสามารถดำเนินการได้หลายช่องทาง ขึ้นอยู่กับความสะดวกของคุณ โดยจะมีทั้งหมด 3 ช่องทางดังต่อไปนี้

 1. สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 5 โดยเป็นพื้นที่ส่วนกลางของประเทศ ซึ่งเหมาะกับคนที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
 2. สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัดหรือหน่วยงานส่วนภูมิภาคของประเทศ เหมาะกับคนที่อยู่ต่างจังหวัดและไม่สามารถเดินทางไปยังส่วนกลางได้
 3. หมายเลข 1584 เป็นช่องทางของการติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

ถ้าใบขับขี่ระหว่างประเทศหมดอายุต้องทำอย่างไร

หากใบขับขี่ระหว่างประเทศหมดอายุคุณยังสามารถติดต่อไปที่หน่วยงานที่ออกใบขับขี่ให้ได้เลยทันที โดยในใบขับขี่ระหว่างประเทศที่คุณถือจะมีวันหมดอายุบอกเอาไว้ และสามารถต่ออายุใบขับขี่ก่อนวันที่หมดอายุได้ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ซึ่งเอกสารที่ใช้ในการขอใบขับขี่ระหว่างประเทศฉบับใหม่จะใช้เอกสารแบบเดียวกับการขอครั้งแรก

หากคุณจำเป็นต้องขับขี่ยานพาหนะนอกประเทศไทยนั้นการมีใบขับขี่สากล เป็นสิ่งที่จำเป็นมากเลยทีเดียวเพราะหากไม่มีใบขับขี่ประเภทนี้แล้วใช้ยานพาหนะนั้นถือว่าเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ซึ่งบทลงโทษของแต่ละประเทศนั้นมีทั้งการจำคุกและการปรับ ที่สำคัญเป็นการใช้กฎหมายที่รุนแรงกว่าประเทศไทยเราด้วย ฉะนั้นอย่าลืมทำใบขับขี่สากลก่อนไปต่างประเทศด้วยนะ