รวมวิธีและขั้นตอนการสอบใบขับขี่รถยนต์และมอเตอร์ไซค์ของปี 63 พร้อมแนวข้อสอบ!!

0
1095

สำหรับใครที่มีแพลนกำลังจะไปทำใบขับขี่ในปี 2563 นี้แล้วยังไม่ได้ศึกษาข้อมูลการจองการสอบ หรือแม้กระทั่งแนวข้อสอบรูปแบบใหม่ว่าเป็นยังไงนั้น วันนี้ money.priceza.com รวบรวมมาให้แล้ว สำหรับข้อมูลการขอรับใบขับขี่ประจำปี 2563 จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนั้น ตามมาดูกันได้เลย!

ขั้นตอนการทำใบขับขี่

เอกสารทำใบขับขี่ใช้อะไรบ้าง??

 • บัตรประชาชนฉบับจริง
 • ใบรับรองแพทย์ (เฉพาะผู้ขอรับใบขับขี่ใหม่), ใบขับขี่ส่วนบุคคลชั่วคราวขาดเกิน 1 ปี และ 3 ปี, ใบขับขี่ส่วนบุคคลขาดเกิน 3 ปี
 • ใบขับขี่ใบเดิม (ถ้ามี)

“สามารถจองคิวขอรับใบขับขี่ผ่านทางออนไลน์ได้แล้วด้วยนะ รู้กันรึยัง!!”

กรณีขอรับใบขับขี่ใหม่ และใบขับขี่รถส่วนบุคคลชั่วคราวกรณีขาดเกิน 3 ปี

 • วันที่ 1 ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย, อบรม 5 ชั่วโมง, ทดสอบข้อเขียน, จองคิวทดสอบขับรถ (ถ้าสอบข้อเขียนผ่าน) ใบขับขี่ส่วนบุคคลชั่วคราวขาดต่อไม่เกิน 1 ปี ไม่ต้องสอบขับรถ
 • วันที่ 2 ทดสอบขับรถ, รับใบขับขี่ (ถ้าสอบขับรถผ่าน)

กรณีต่ออายุใบขับขี่รถส่วนบุคคลขาดเกิน 1 ปี

 • วันที่ 1 ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย, อบรม 2 ชั่วโมง, ทดสอบข้อเขียน (สอบข้อเขียนผ่านรับใบขับขี่ทันที)
 • วันที่ 2 ทดสอบขับรถ (เฉพาะขาดต่อเกิน 3 ปี), รับใบขับขี่ (ถ้าสอบขับรถผ่าน)
ใบขับขี่

อัปเดตล่าสุด!! จองคิวทำใบขับขี่วันเสาร์-อาทิตย์ได้แล้วด้วย!!

 • สำหรับวันเสาร์
  อบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายจราจรทางบก, มารยาทในการขับรถ และเทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัยในสถานการณ์ต่างๆ พร้อมเข้ารับการทดสอบข้อเขียนระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-exam)
 • สำหรับวันอาทิตย์
  ทดสอบขับรถในสนามสอบมาตรฐานของกรมการขนส่งทางบก ซึ่งผู้ผ่านการทดสอบจะได้รับใบอนุญาตขับรถแบบชั่วคราวไปใช้ในทันที

ตารางอบรมผู้ขอทำใบขับขี่เสาร์-อาทิตย์ ประจำปี 2563

– วันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2563
– วันที่ 21-22 มีนาคม 2563
– วันที่ 25-26 เมษายน 2563
– วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2563
– วันที่ 20-21 มิถุนายน 2563
– วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2563
– วันที่ 8-9 สิงหาคม 2563
– วันที่ 29-30 สิงหาคม 2563
– วันที่ 26-27 กันยายน 2563
– วันที่ 31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2563
– วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2563

ใครกันที่สามารถสมัครทำใบขับขี่เสาร์-อาทิตย์ได้

 1. ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 2. ยังไม่เคยมีใบอนุญาตขับรถมาก่อน
 3. ต้องยื่นใบสมัครล่วงหน้าด้วยตนเอง เฉพาะที่กรมการขนส่งทางบก จตุจักร (อาคาร 4 ชั้น 2) เท่านั้น!

หลักฐานที่ต้องใช้สำหรับการทำใบขับขี่เสาร์-อาทิตย์

 1. บัตรประจำตัวประชาชน
 2. ใบรับรองแพทย์ฉบับจริงที่มีอายุไม่เกิน 1 เดือน

ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องดำเนินการเองทุกขั้นตอน ห้ามให้ผู้อื่นทำแทนเด็ดขาด ไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถเข้ารับการอบรมได้

แนวข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ (ล่าสุด)

เมื่อไม่นานมานี้เอง กรมขนส่งทางบก ได้มีการปรับปรุงเนื้อหาในส่วนของข้อสอบภาคทฤษฎีสำหรับผู้ขอสอบใบขับขี่ให้เป็นข้อสอบเชิงวิเคราะห์ เน้นการแก้ปัญหามากขึ้น โดยแนวข้อสอบจะแบ่งเป็นดังนี้

 • ข้อสอบเชิงวิเคราะห์ ทดสอบการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและเหตุการณ์ฉุกเฉินในการขับขี่ ประมาณ 80-90%
 • ข้อสอบความจำ เกี่ยวกับกฎหมายและป้ายสัญญาณจราจรต่างๆ ประมาณ 10-20%

โดยลักษณะข้อสอบยังคงเป็นปรนัยแบบเลือกตอบ (Multiple Choices) เหมือนเดิม จำนวน 50 ข้อ โดยผู้สอบจะต้องตอบให้ถูกถึง 45 ข้อ ถึงจะผ่านนั่นเอง 

เงื่อนไขของการสอบใบขับขี่มอเตอร์ไซค์

 1. จะต้องอยู่ระหว่างอายุ 15 – 18 ปีบริบูรณ์ และมอเตอร์ไซค์จะต้องมีขนาดความจุกระบอกสูบไม่เกิน 110 ซีซี ทั้งนี้ ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และใบขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
 2. มีทักษะในการขับขี่
 3. มีความรู้เรื่องข้อบังคับตาม พ.ร.บ.รถยนต์ และกฎหมายจราจรทางบก
 4. ไม่เป็นผู้พิการจนเป็นที่เห็นได้ว่าไม่สามารถขับขี่ได้
 5. ไม่มีโรคประจำตัวที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเห็นว่าอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ
 6. ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน
 7. ไม่มีใบขับขี่รถชนิดเดียวกันอยู่แล้ว
 8. ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกยึดหรือเพิกถอนใบขับขี่

ทำใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ ใช้เอกสารอะไรบ้าง

 • บัตรประชาชนตัวจริง
 • ใบรับรองแพทย์ ที่แสดงว่าผู้ขอรับใบขับขี่ ไม่มีโรคประจำตัวอันเป็นอันตรายต่อการขับขี่ และไม่เป็นบุคคลวิกลจริต โดยใบรับรองแพทย์ ออกก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 1 เดือน
 • ใบรับรองการอบรม (เฉพาะผู้ที่ไม่ได้อบรมที่กรมการขนส่งทางบก)
 • สำหรับต่างชาติ ให้ยื่นหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ต พร้อมสำเนาและให้ยื่นใบสำคัญถิ่นที่อยู่หรือใบ Work Permit ที่ระบุที่พักอาศัยของผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถที่ยังไม่หมดอายุมาด้วย

พร้อมกันแล้วรึยังสำหรับคนที่เตรียมตัวจะลงสนามสอบเอาใบขับขี่ประจำปี 2563 ซึ่งในปีนี้ถือเป็นปีแรกที่ได้มีการปรับปรุงแนวทางการสอบกันด้วย ก็ถึงเวลาแล้วที่เราต้องมีการตระเตรียมตัวกันตั้งแต่เนิ่นๆ จะได้คว้าใบขับขี่กันมาได้แบบง่ายดายไม่ต้องเสียทั้งเวลาและเงินไปโดยฟรีๆ กันนั่นเอง สนใจอ่านบทความอื่นๆ เพิ่มเติม เพื่อนๆสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ money.price.com/blog กันได้เลยน้า