Home Tags การป้องกันโควิด-19

Tag: การป้องกันโควิด-19

โควิด-19 คืออะไรกันแน่ อาการโควิด-19 และ การป้องกันโควิด-19

ไวรัสโคโรน่า สายพันธ์ุใหม่นั้นหรือที่เรียกอย่างเป็นทางการว่า COVID-19 เริ่มจะเป็นที่ใกล้ตัวของเรามากขึ้นๆในทุกๆวัน ล่าสุดในไทยพบผู้ติดเชื้อไปแล้วมากกว่า 100 คน เราจึงต้องรีบศึกษาและทำความเข้าใจกับไวรัสตัวนี้ เพื่อที่จะได้หาวิธีป้องกันและดูแลตัวเองกันได้อย่างทันท้วงที วันนี้ Priceza Money จึงนำข้อมูลเกี่ยวกับ โควิด-19 อาการโควิด-19 และวิธีป้องกัน มาแชร์ให้กับเพื่อนๆได้เข้าใจและสังเกตุอาการของตัวเองให้มากขึ้นนะครับ โควิด-19 คืออะไร ไวรัส โควิด-19 (ชื่อเดิมคือ ไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่) แท้จริงแล้วเป็นไวรัสที่เกิดขึ้นมานานแล้ว สามารถติดได้ทั้งคนและสัตว์ โดยมีการพบไวรัสโคโรน่ามาแล้ว 6 สายพันธุ์...