เคลม พรบ. รถยนต์ ย้อนหลังทำได้หรือไม่ ?

เคลม พรบ. รถยนต์ ย้อนหลังทำได้หรือไม่

เพราะที่ Priceza Money เรารวมบทความประกันรถยนต์เอาไว้ให้คุณ สำหรับ พ.ร.บ.รถ หรือประกันภาคบังคับที่เราจำเป็นต้องต่อทุกปี ก็มีความคุ้มครองให้เราครับ และถ้าใครที่ประสบอุบัติเหตุทางรถ บาดเจ็บ และจำเป็นต้องเข้ารักษาตัวก็สามารถเบิกเคลมค่ารักษาพยาบาลจากพ.ร.บ.รถ ตามวงเงินค่ารักษาพยาบาลที่กำหนดไว้ครับ

เคลม พ.ร.บ. รถยนต์ ย้อนหลังทำได้ครับ

ลืมเคลม พ.ร.บ. ก็เคลมได้ครับ! ด้วยความที่พ.ร.บ.นั้นคุ้มครองคนเป็นหลัก หากใครประสบภัยจากรถและได้รับความเสียหายต่อ ชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย ก็สามารถเคลมได้ครับ โดยจะคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลกรณีบาดเจ็บไม่เกิน 30,000 บาทต่อหนึ่งคน

หลังจากเกิดอุบัติเหตุรถชน เรานำไปยื่นเบิกค่ารักษาได้ทันทีโดยไม่ต้องพิสูจน์ความถูกผิดครับ แนะนำให้เบิกเคลมไวที่สุด ยื่นเคลมภายใน 180 วัน หรือ 6 เดือน 

กล่าวคือถ้าเราลืมเคลมก็สามารถเบิกเคลมค่ารักษาพยาบาลจาก พ.ร.บ.รถแบบย้อนหลังได้ โดยเราจะเบิกค่ารักษาได้ตามจริงและภายในวงเงินที่ระบุไว้บนใบเสร็จที่เราสำรองจ่ายไปเท่านั้น เบิกเกินไม่ได้ครับ

เคลม พ.ร.บ. เบิกค่ารักษาพยาบาลต้องเตรียมอะไร

ถามว่าการเบิกเคลมค่ารักษาพยาบาลย้อนหลังจะต้องใช้อะไรบ้าง หากอยู่ในระยะเวลา 180 วันหลังจากเกิดเหตุ ต้องเตรียมเอกสาร ดังนี้

  • ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล ใบรับรองแพทย์ ที่ให้การรับรองว่าเป็นการรักษาอันเกิดจากอุบัติเหตุจากรถ
  • เอกสารพ.ร.บ. รถ เพื่อใช้ยื่นเคลมค่ารักษาย้อนหลัง เตรียมไว้เคลมเลยครับ
  • เอกสารอื่น ๆ กรณีบริษัทฯ อาจจะร้องขอเพิ่มเติม เช่น บันทึกประจำวันจากตำรวจ, สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาใบขับขี่, สำเนาทะเบียนรถ (ถ้ามี)

เพื่อความสะดวกที่สุด ให้ติดต่อส่งเอกสารกับบริษัทประกันภัยที่คุ้มครองจะดีที่สุดครับ เพื่อขอเบิกค่ารักษาพยาบาลย้อนหลังครับ แต่ใด ๆ พ.ร.บ.รถนั้นคุ้มครองเฉพาะค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองการสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพ รวมทั้งคุ้มครองกรณีผู้ประสบภัยเสียชีวิตเป็นหลักครับ โดยจะไม่คุ้มครองค่าซ่อมรถเหมือนกับประกันภาคสมัครใจ เช่น ประกัน ชั้น 1, ประกันชั้น 2+, ประกัน ชั้น 3+ ฯลฯ นะครับผม

แต่ถ้าลืมเบิกเคลมพรบ. และปล่อยให้ระยะเวลาเกินกว่าที่ระบุข้างต้น หรือเกิน 180 วัน เราก็ต้องเตรียมหลักฐานพิสูจน์ครับว่า เกิดอุบัติเหตุกับเราจริง ๆ มีบันทึกประจำวันของเจ้าที่ตำรวจเพิ่มเติมมาด้วยครับ อย่างไรก็ดี ทางบริษัทประกันภัยอาจจะขอข้อมูลเพิ่มเติม แต่ถ้าโดนปฏิเสธการเคลม ก็สามารถนำหลักฐานที่มีอยู่ติดต่อไปที่สำนักงานคปภ. ได้ครับ

เอาเป็นว่า หากเกิดอุบัติเหตุรถชนก็อย่าลืมว่าเรายังมีความคุ้มครอง พ.ร.บ. ที่ดูแลค่ารักษาพยาบาลให้เรา และคู่กรณีครับ และทั้งหมดก็เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับการเบิกเคลมพ.ร.บ.ย้อนหลังที่เราสามารถทำได้ครับ สามารถอ่านบทความ บ. ที่พวกผม Priceza Money เขียนไว้ได้ครับผม

หรือสนใจประกันรถยนต์เอาไว้คุ้มครองทุกการขับขี่ เทียบเบี้ยประกันรถยนต์ออนไลน์กับ Priceza Money ได้นะครับ จบที่เรา ไม่ต้องเข้าหลายเว็บ รวบรวมแผนประกันจาก บริษัทชั้นนำทั่วประเทศไว้ให้คุณในที่เดียว เช็คฟรี! 

เช็กประกันรถ

Share:

Facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *