ทำประกันภัยรถยนต์แบบระบุชื่อ ไม่ระบุชื่อ มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันอย่างไร

0
64

Contents

มีรายละเอียดหนึ่งที่น่าสนใจมาก ๆ ซึ่งมีเฉพาะในประกันชั้นที่ 1 เท่านั้น และเพื่อน ๆ เองก็อาจกำลังลังเลและสงสัย ทำให้ต้องเสาะหาข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบอยู่ว่าจะทำแบบไหนดี อีกทั้งรายละเอียดของประกันที่น่าสนใจ นั่นก็คือ การทำประกันภัยชั้นที่ 1 โดยมีการระบุชื่อคนขับไปอย่างเฉพาะเจาะจง การระบุชื่อคนขับนั้นดีหรือไม่แตกต่างกันอย่างไรกับการไม่ระบุชื่อคนขับบ้าง

การทำประกันภัยรถยนต์นั้นในปัจจุบันแต่ละบริษัทรับทำประกันภัยรถยนต์ ต่างก็มีรายละเอียดของประกันที่มีความแตกต่างกันไป อีกทั้งมีสิทธิพิเศษความคุ้มครองที่หลากหลาย ในประเภทของประกันภัยรถยนต์ที่มีให้เลือกเหล่านั้น มีประกันภัยรถยนต์ประเภทประกันชั้น 1 ที่แม้จะมีราคาเบี้ยประกันที่แพงที่สุดเมื่อเทียบกับประกันภัยชั้นอื่น ๆ ก็จริง แต่เมื่อมาพิจารณาดูถึงสิทธิประโยชน์ความคุ้มครองที่ครอบคลุมครบทุกอย่างก็ถือว่าคุ้มค่าที่สุด

การทำประกันภัยรถยนต์แบบระบุชื่อของคนขับก็คือ การที่เพื่อน ๆ เลือกที่จะใส่ชื่อของคนที่ใช้รถยนต์คันนี้ประจำลงไปในสัญญาและกรมธรรม์ในการทำประกันรถยนต์คันนั้น ซึ่งความแตกต่างด้านข้อดีข้อเสียของการระบุชื่อคนขับในสัญญาประกันและไม่ระบุชื่อก็คือ

ข้อดีของการระบุชื่อคนขับในประกัน

ข้อดีของการระบุชื่อคนขับในประกัน

หากรถยนต์คันที่ทำประกันโดยการระบุชื่อคนขับเกิดมีอุบัติเหตุหรือมีเหตุการณ์ใด ๆ ให้ต้องมีการเคลมและรับการคุ้มครองต่าง ๆ จากทางบริษัทรับทำประกันภัยรถยนต์ และเพื่อน ๆ หรือคนที่อยู่ในใบสัญญาที่ระบุชื่อไว้เป็นผู้ขับไปประสบอุบัติเหตุดังกล่าว สิทธิประโยชน์ก็จะได้ครบตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ ไม่แตกต่างไปจากการทำประกันในรูปแบบอื่น ๆ โดยไม่ระบุชื่อคนขับไปในสัญญา แต่สาเหตุที่มีคนจำนวนมากที่ทำประกันภัยรถยนต์ประเภทชั้นหนึ่ง ซึ่งมีการระบุชื่อของคนขับรถเอาไว้นั้นก็เป็นเพราะว่าได้รับประโยชน์ที่แตกต่างออกไปคือ

1. การได้รับส่วนลดค่าประกันภัยรถยนต์

ก่อนอื่นคงต้องบอกก่อนว่า การเลือกระบุชื่อของคนขับรถยนต์คันที่ทำประกันภัยรถยนต์มีให้เฉพาะเมื่อเพื่อน ๆ ทำประกันชั้น 1 เท่านั้น แต่จะไม่มีการให้ระบุชื่อของคนขับในประกันภัยรถยนต์ประเภทอื่น ๆ ( ชั้น 2 ชั้น 2+ ชั้น 3 และขั้น 3+ ) เมื่อเพื่อน ๆ เลือกที่จะทำประกันภัยชั้น 1 แบบระบุชื่อคนขับ อาจจะระบุเป็น 1 คนหรือสองคนหรือมากกว่านั้นก็ได้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของบริษัทประกันแต่ละบริษัทด้วย เพื่อน ๆ จะได้รับส่วนลดเบี้ยประกัน แต่การได้รับส่วนลดเบี้ยประกันนั้นไม่ใช่จะได้ส่วนลดที่ตายตัวในราคาเท่า ๆ กัน แต่ส่วนลดจะเท่าไหร่นั้นขึ้นอยู่กับการระบุอายุของชื่อผู้คนขับรถยนต์ที่ระบุด้วย เพราะทางบริษัทประกันมีความเห็นว่าในวัยต่าง ๆ ของคนเราจะมีความประมาท หรือความคล่องตัว การใช้อารมณ์ในการขับรถยนต์ที่แตกต่างกัน ราคาเบี้ยประกันที่คิดจากวัยของลูกกับวัยของพ่อ แม่ ที่ระบุนั้นแตกต่างกัน ส่วนลดของการระบุชื่อคนขับลงในประกันคำนวณส่วนลดเป็นเปอร์เซ็นต์มาให้

2. การได้รับการคำนวณค่าเบี้ยประกันที่ถูกกว่าเมื่อระบุชื่อคนขับ

หากเพื่อน ๆ เลือกระบุชื่อคนขับรถยนต์ลงไปในใบสัญญาประกันภัยรถยนต์คันนั้น ๆ เพื่อน ๆ ก็จะได้รับการคำนวณค่าเบี้ยประกันในราคาที่ถูกกว่า นั่นก็เป็นเพราะ ทางบริษัทประกันให้ความไว้เนื้อเชื่อใจกับการระบุคนขับแสดงว่ารถยนต์คันนั้นมีคนที่ขับรถยนต์อยู่เป็นประจำ ไม่เหมือนกับรถยนต์ของบริษัทหรือห้างร้านที่มีใครก็ไม่รู้มาขับผลัดเปลี่ยนกันไป เพราะการใช้รถยนต์ของคน คนเดียวกับการใช้ร่วมกันมีความแตกต่างกันสูงมาก

การระบุชื่อคนขับในประกัน

ข้อเสียของการระบุชื่อคนขับในประกัน

เมื่อเพื่อน ๆ แน่ใจแล้วว่าต้องการทำประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 แบบระบุชื่อคนขับ สิ่งแรกที่จะต้องพิจารณาให้ดี ๆ ก็คือ

ความเหมาะสมการเลือกทำประกันรถยนต์แบบระบุชื่อคนขับ เพื่อน ๆ ควรจะเป็นคนใช้รถยนต์คันนั้นคนเดียว หรือใช้เฉพาะกับคนในครอบครัว ไม่ใช้เพื่อนหรือคนอื่น ๆ ยืมรถโดยไม่จำเป็น เพราะหากเกิดกรณีที่เพื่อน ๆ ให้ผู้อื่นยืมใช้รถยนต์แล้วเกิดไปมีอุบัติเหตุต่าง ๆ ขึ้น โดยที่คนขับไม่ใช่บุคคลที่ระบุไว้ในสัญญาของการทำประกัน ก็จะต้องมีการเสียเงินเพิ่มขึ้นมาให้แก่บริษัทประกันซึ่งเรียกเงินก้อนนี้ว่าเงินส่วนแรกนั่นเอง (Excess)

ข้อดีของการไม่ระบุชื่อคนขับในประกัน

ข้อดีที่เห็นชัดก็คือ เมื่อเพื่อน ๆ ให้คนอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของรถนำรถไปขับและเกิดเหตุการณ์ที่ต้องเคลมประกันก็สามารถเคลมได้เลยโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายส่วนแรกแต่อย่างใด ใครจะใช้รถคันนี้ก็ได้ เมื่อเกิดเหตุการณ์ก็เคลมกับประกันได้ทั้งสิ้น

ข้อเสียของการไม่ระบุชื่อในประกัน

ข้อเสียของการไม่ระบุชื่อคนขับลงไปในประกันก็คือ เพื่อน ๆ จะไม่ได้รับส่วนลดและอัตราคิดเงินค่าเบี้ยประกันในราคาพิเศษซึ่งถูกกว่าพอสมควรเลยทีเดียว

ถ้าหากเพื่อน ๆ มีความแน่ใจแล้วว่ารถยนต์ของเพื่อน ๆ ต้องการจะทำประกันคันนี้ เพื่อน ๆ ใช้อยู่คนเดียวหรือมีญาติมาใช้บ้างนาน ๆ ครั้ง แสดงว่ารถยนต์ของเพื่อน ๆ คันนี้ก็มีความเหมาะสมและลงตัวที่จะเลือกทำประกันภัยรถยนต์ชั้นที่ 1 ในแบบระบุชื่อคนขับ แต่ถ้ารถยนต์คันที่จะทำประกันชั้น1 คันนั้นมีการใช้งานมากกว่าหนึ่งหรือสองคน ก็ไม่ควรที่จะเลือกประกันภัยรถยนต์ในแบบระบุคนขับดังที่ได้กล่าวเอาไว้ เพราะอาจจะทำให้เกิดความยุ่งยากต้องจ่ายเงินส่วนแรกโดยไม่จำเป็นและคงจะไม่คุ้มกับส่วนต่างที่ได้รับเมื่อคำนวนราคาเบี้ยถูกกว่าหรือส่วนลดราคาค่าทำประกันที่ได้รับมาก็เป็นได้ การจะทำประกันในแบบระบุชื่อคนขับหรือไม่และเหมาะสมมากน้อยอย่างไรก็คงต้องขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเพื่อน ๆ นั่นเอง

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here