สินเชื่อรถแลกเงิน ที่เราแนะนำ

รวบรวมสินเชื่อสำหรับคนมีรถ ทั้งแบบไม่โอนเล่ม และโอนเล่ม รถผ่อนอยู่ก็กู้ได้

สินเชื่อรถแลกเงิน ธนชาต

โดย ธนาคารไทยพาณิชย์

ผ่อนสบาย แสนละ 59บาท/วัน* รถติดไฟแนนซ์...ก็กู้ได้

อัตราดอกเบี้ย

 • อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี 3.18% - 4.90% สำหรับรถเก๋ง และ 3.18% - 9.15% สำหรับรถกระบะ รถตู้ ปีจดทะเบียน 2014-2019
 • อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี 4.15% - 5.90% สำหรับรถเก๋ง และ 4.65% - 10.65% สำหรับรถกระบะ รถตู้ ปีจดทะเบียน 2009 - 2013

รายละเอียดสัญญา

ผู้ให้สินเชื่อ

วงเงินสูงสุด

100% ของราคากลางธนชาต

อายุสัญญา

สูงสุดไม่เกิน 72 เดือน

หลักประกัน

ลูกค้ายังสามารถใช้รถยนต์ได้ตามปกติ

ผู้ค้ำประกัน

ไม่ใช้

คุณสมบัติ

 • บุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล (กรณีบุคคลธรรมดา อายุ 20 - 60 ปี)
 • รายได้ขั้นต่ำ 12,000 บาท
 • เจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์ที่ปลอดภาระหนี้ รถยนต์ติดไฟแนนซ์ (จดทะเบียนตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไป)
 • มีรายได้ประจำ อาชีพเป็นหลักแหล่ง

เงื่อนไขรถยนต์ที่มาขอสินเชื่อ

 • ประเภทรถยนต์ รถเก๋ง รถกระบะ (ยกเว้นรถรับจ้าง) อายุรถยนต์จดทะเบียนไม่เกิน 16 ปี
 • กรณีรถยนต์ติดไฟแนนซ์ จดทะเบียนตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไป

สินเชื่อรถเเลกเงิน TISCO

โดย ทิสโก้

ได้เงินไว ไม่โอนเล่ม อนุมัติไว ปิดไม่ปรับ

รับรถทุกประเภท 2-12* ล้อ

รับเงินเร็ว ภายใน 3 วันทำการ

อัตราดอกเบี้ย

 • ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.55% ต่อเดือน

รายละเอียดสัญญา

ผู้ให้สินเชื่อ

วงเงินสูงสุด

สูงสุด 100% ของราคาประเมินรถยนต์

อายุสัญญา

6 - 60 เดือน

หลักประกัน

ลูกค้ายังสามารถใช้รถยนต์ได้ตามปกติ

ผู้ค้ำประกัน

ไม่ใช้

คุณสมบัติ

 • บุคคลธรรมดา อายุ 20-60 ปี
 • สัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาในประเทศไทย
 • ผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์
 • กรณีต้องมีผู้ค้ำประกัน ผู้ค้ำประกันต้องเป็นคนไทย และมีภูมิลำเนาในประเทศไทย

เงื่อนไขรถยนต์ที่มาขอสินเชื่อ

 • อายุรถยนต์สูงสุด 20 ปี

สินเชื่อรถเเลกเงิน KTA

โดย กรุงไทยออโต้ลีส

รับจำนำทะเบียนไม่ต้องจอดรถ ไม่เช็คเเบล็คลิสต์ ไม่ตรวจสอบเครดิตบูโร อนุมัติด่วนทันใจ รู้ผลภายใน 1 วัน

อัตราดอกเบี้ย

 • ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.5% ต่อเดือน
 • ปิดบัญชีก่อนกำหนด มีส่วนลดดอกเบี้ย

รายละเอียดสัญญา

ผู้ให้สินเชื่อ

วงเงินสูงสุด

วงเงิน สูงสุด 100%

อายุสัญญา

สูงสุดไม่เกิน 72 เดือน

หลักประกัน

ลูกค้ายังสามารถใช้รถยนต์ได้ตามปกติ

ผู้ค้ำประกัน

ใช้

คุณสมบัติ

 • บุคคลธรรมดา อายุ อายุ 21-65 ปี
 • สัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาในประเทศไทย
 • ผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์
 • กรณีต้องมีผู้ค้ำประกัน ผู้ค้ำประกันต้องเป็นคนไทย และมีภูมิลำเนาในประเทศไทย

เงื่อนไขรถยนต์ที่มาขอสินเชื่อ

 • - รับเฉพาะรถญี่ปุ่นไม่เกิน 10 ปี

เอกสารการสมัครพื้นฐานที่ต้องเตรียม

เอกสารยืนยันตัวตน

เช่น สำเนาบัตรประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพันกงานรัฐวิสาหกิจ

เอกสารยืนยันหลักแหล่งที่อยู่

เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน หรือเอกสารรับรองอื่นๆที่ทางราชการออกให้

เอกสารยืนยันรายได้

เช่น หนังสือรับรองเงินเดือน สลิปเงินเดือน และ สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง

เอกสารของตัวรถ

เช่น สำเนาเล่มทะเบียน กรมธรรม์ประกันภัย บางกรณีอาจใช้ตัวจริง

สมุดคู่ฝาก

สำเนาสมุดบัญชีหน้าแรก ของบัญชีที่ต้องการให้โอนเงินกู้เข้า

กรณีต้องใช้ผู้คำ

ต้องให้ผู้ค้ำเตรียมเอกสารยืนยันตัวตนและที่อยู่ เหมือนกับผู้กู้

หมายเหตุ:

* ข้อมูลของผลิตภัณฑ์อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือตกหล่นจากผู้ให้บริการสินเชื่อ ทาง Priceza ไม่รับรองในการเปลี่ยนแปลง ความผิดพลาดของข้อมูล ผู้กู้ควรทำความเข้าใจสัญญาเงินกู้อย่างละเอียดก่อนตัดสินใจ