สินเชื่อรถแลกเงิน ที่เราแนะนำ

รวบรวมสินเชื่อสำหรับคนมีรถ ทั้งแบบไม่โอนเล่ม และโอนเล่ม รถผ่อนอยู่ก็กู้ได้

Kashjoy-สินเชื่อรถยนต์

สินเชื่อรถเเลกเงิน ทีทีบีไดรฟ์

โดย ธนาคารทหารไทยธนชาต

รับเงินไวใน 1 วัน

อัตราดอกเบี้ย

 • แบบโอนเล่มทะเบียน อัตราดอกเบี้ยคงที่ระหว่าง 3.18%-12.55% ต่อปี
 • แบบไม่โอนเล่มทะเบียน ดอกเบี้ยลดต้นลดดอกระหว่าง 12.00%-17.50% ต่อปี

รายละเอียดสัญญา

ผู้ให้สินเชื่อ

วงเงินสูงสุด

100% ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติลูกค้า และเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

อายุสัญญา

12 - 84 เดือน

หลักประกัน

โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ

ผู้ค้ำประกัน

ไม่มี

คุณสมบัติ

 • บุคคลธรรมดา อายุ 20-65 ปี
 • สัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาในประเทศไทย
 • ผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์
 • รายได้ขั้นต่ำ 9,000 บาท

เงื่อนไขรถยนต์ที่มาขอสินเชื่อ

 • รถเก๋ง รถกระบะ อายุรถไม่เกิน 16 ปี

สินเชื่อทะเบียนรถยนต์ UOB Car2Cash

โดย ธนาคารยูโอบี

ให้คุณได้มากกว่า คล่องตัวทุกสถานการณ์ด้านการเงิน ไม่ต้องโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ในเล่มทะเบียน

อัตราดอกเบี้ย

 • ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.45% ต่อเดือน สูงสุดไม่เกิน 24% ต่อปี
 • ดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate)

รายละเอียดสัญญา

ผู้ให้สินเชื่อ

วงเงินสูงสุด

100% จากราคาประเมินรถยนต์ และไม่เกิน 2 ล้านบาท

อายุสัญญา

12 - 72 เดือน

หลักประกัน

โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ

ผู้ค้ำประกัน

โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ

คุณสมบัติ

 • บุคคลธรรมดา อายุ 20-65 ปี
 • สัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาในประเทศไทย
 • ผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์
 • รายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาท

เงื่อนไขรถยนต์ที่มาขอสินเชื่อ

 • รับรถยนต์ อายุสูงสุด 16 ปี
 • ไม่ต้องโอนเล่มทะเบียน

สินเชื่อทะเบียนรถยนต์ KTC พี่เบิ้ม

โดย ธนาคารไทยพาณิชย์

สินเชื่อรถ KTC พี่เบิ้ม สินเชื่อจํานําทะเบียนรถ วงเงินสูง ดอกเบี้ยต่ำ อนุมัติไว รับเงินทันที

อัตราดอกเบี้ย

 • อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.98% ต่อเดือน หรือ 21% ต่อปี และไม่เกิน 24% ต่อปี
 • ดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate)

รายละเอียดสัญญา

ผู้ให้สินเชื่อ

วงเงินสูงสุด

วงเงินสูงสุด 1,000,000 บาท

อายุสัญญา

สูงสุดไม่เกิน 60 เดือน

หลักประกัน

ลูกค้ายังสามารถใช้รถยนต์ได้ตามปกติ

ผู้ค้ำประกัน

ไม่ใช้

คุณสมบัติ

 • บุคคลธรรมดา อายุ 20-65 ปี
 • สัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาในประเทศไทย
 • ผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์และรถไม่ติดไฟแนนซ์
 • รายได้ขั้นต่ำ 8,000 บาทต่อเดือน
 • ประสบการณ์ทำงานไม่ต่ำกว่า 4 เดือน (กรณีเจ้าของกิจการต้องดำเนินธุรกิจไม่ต่ำกว่า 6

เงื่อนไขรถยนต์ที่มาขอสินเชื่อ

 • อายุรถไม่เกิน 16 ปี [ 2006 ขึ้นไป ]
 • รถต้องปลอดภาระ ใช้เล่มทะเบียนตัวจริงในการสมัคร ผู้สมัครต้องเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์

สินเชื่อรถเเลกเงิน TISCO

โดย ทิสโก้

ได้เงินไว ไม่โอนเล่ม อนุมัติไว ปิดไม่ปรับ

รับรถทุกประเภท 2-12* ล้อ

รับเงินเร็ว ภายใน 3 วันทำการ

อัตราดอกเบี้ย

 • ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.55% ต่อเดือน

รายละเอียดสัญญา

ผู้ให้สินเชื่อ

ทิสโก้

วงเงินสูงสุด

สูงสุด 100% ของราคาประเมินรถยนต์

อายุสัญญา

6 - 60 เดือน

หลักประกัน

ลูกค้ายังสามารถใช้รถยนต์ได้ตามปกติ

ผู้ค้ำประกัน

ไม่ใช้

คุณสมบัติ

 • บุคคลธรรมดา อายุ 20-60 ปี
 • สัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาในประเทศไทย
 • ผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์
 • กรณีต้องมีผู้ค้ำประกัน ผู้ค้ำประกันต้องเป็นคนไทย และมีภูมิลำเนาในประเทศไทย

เงื่อนไขรถยนต์ที่มาขอสินเชื่อ

 • อายุรถยนต์สูงสุด 20 ปี

สินเชื่อรถเเลกเงิน KTA

โดย กรุงไทยออโต้ลีส

รับจำนำทะเบียนไม่ต้องจอดรถ ไม่เช็คเเบล็คลิสต์ ไม่ตรวจสอบเครดิตบูโร อนุมัติด่วนทันใจ รู้ผลภายใน 1 วัน

อัตราดอกเบี้ย

 • ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.5% ต่อเดือน
 • ปิดบัญชีก่อนกำหนด มีส่วนลดดอกเบี้ย

รายละเอียดสัญญา

ผู้ให้สินเชื่อ

กรุงไทยออโต้ลีสซิ่ง

วงเงินสูงสุด

วงเงิน สูงสุด 100%

อายุสัญญา

สูงสุดไม่เกิน 72 เดือน

หลักประกัน

ลูกค้ายังสามารถใช้รถยนต์ได้ตามปกติ

ผู้ค้ำประกัน

ใช้

คุณสมบัติ

 • บุคคลธรรมดา อายุ อายุ 21-65 ปี
 • สัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาในประเทศไทย
 • ผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์
 • กรณีต้องมีผู้ค้ำประกัน ผู้ค้ำประกันต้องเป็นคนไทย และมีภูมิลำเนาในประเทศไทย

เงื่อนไขรถยนต์ที่มาขอสินเชื่อ

 • - รับเฉพาะรถญี่ปุ่นไม่เกิน 10 ปี

เอกสารการสมัครพื้นฐานที่ต้องเตรียม

เอกสารยืนยันตัวตน

เช่น สำเนาบัตรประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพันกงานรัฐวิสาหกิจ

เอกสารยืนยันหลักแหล่งที่อยู่

เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน หรือเอกสารรับรองอื่นๆที่ทางราชการออกให้

เอกสารยืนยันรายได้

เช่น หนังสือรับรองเงินเดือน สลิปเงินเดือน และ สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง

เอกสารของตัวรถ

เช่น สำเนาเล่มทะเบียน กรมธรรม์ประกันภัย บางกรณีอาจใช้ตัวจริง

สมุดคู่ฝาก

สำเนาสมุดบัญชีหน้าแรก ของบัญชีที่ต้องการให้โอนเงินกู้เข้า

กรณีต้องใช้ผู้คำ

ต้องให้ผู้ค้ำเตรียมเอกสารยืนยันตัวตนและที่อยู่ เหมือนกับผู้กู้

หมายเหตุ:

* ข้อมูลของผลิตภัณฑ์อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือตกหล่นจากผู้ให้บริการสินเชื่อ ทาง Priceza ไม่รับรองในการเปลี่ยนแปลง ความผิดพลาดของข้อมูล ผู้กู้ควรทำความเข้าใจสัญญาเงินกู้อย่างละเอียดก่อนตัดสินใจ