สินเชื่อรถแลกเงิน ที่เราแนะนำ

รวบรวมสินเชื่อสำหรับคนมีรถ ทั้งแบบไม่โอนเล่ม และโอนเล่ม รถผ่อนอยู่ก็กู้ได้

อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น

1.00% ต่อเดือน

* กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว เงื่อนไขอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น

0.94% ต่อเดือน

* กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว เงื่อนไขอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น

21.00% ต่อปี

* กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว เงื่อนไขอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น

0.54% ต่อเดือน

* กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว เงื่อนไขอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น

0.50% ต่อเดือน

* กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว เงื่อนไขอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

เอกสารการสมัครพื้นฐานที่ต้องเตรียม

เอกสารยืนยันตัวตน

เช่น สำเนาบัตรประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ

เอกสารยืนยันหลักแหล่งที่อยู่

เช่น สำเนาทะเบียนบาน หรือเอกสารรับรองอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้

เอกสารยืนยันรายได้

เช่น หนังสือรับรองเงินเดือน สลิปเงินเดือน และสำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง

เอกสารตัวรถ

เช่น สำเนาเล่มทะเบียน กรมธรรม์ประกันภัย บางกรณีอาจใช้ตัวจริง

สมุดคู่ฝาก

สำเนาสมุดบัญชีหน้าแรก ของบัญชีที่ต้องการให้โอนเงินกู้เข้า

กรณีต้องใช้ผู้คำ

ต้องให้ผู้ค้ำเตรียมเอกสารยืนยันตัวตนและที่อยู่ เหมือนกับผู้กู้

หมายเหตุ: * ข้อมูลของผลิตภัณฑ์อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือตกหล่นจากผู้ให้บริการสินเชื่อ ทาง Priceza ไม่รับรองในการเปลี่ยนแปลง ความผิดพลาดของข้อมูล ผู้กู้ควรทำความเข้าใจสัญญาเงินกู้อย่างละเอียดก่อนตัดสินใจ