สินเชื่อบ้าน ที่เราแนะนำ

รวบรวมสินเชื่อกู้ซื้อบ้าน รีไฟแนนซ์บ้าน และสินเชื่ออเนกประสงค์บ้านแลกเงิน จากธนาคารชั้นนำ พร้อมอัตราดอกเบี้ยสุดพิเศษ!

ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก ต่ำสุด

3.29%

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 6.17% – 6.41% ต่อปี
ผ่อนชำระสุงสุด 30 ปี
สัดส่วนวงเงินต่อมูลค่าหลักประกัน ไม่เกิน 95% ของราคาประเมิน
อัตราดอกเบี้ย MRR เท่ากับ 9.25% ต่อปี (ตามประกาศธนาคาร ณ วันที่ 4 ต.ค. 66)
ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก ต่ำสุด

4.05%

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 6.13% – 6.21% ต่อปี

ผ่อนชำระสุงสุด 30 ปี

 • กู้ซื้อบ้าน วงเงินกู้สูงสุด 95-100% ของราคาซื้อขาย แต่ไม่เกิน 100% ของราคาประเมิน
 • อนุมัติค่าก่อสร้างสูงสุด 100% สำหรับกู้เพื่อปลูกสร้างบ้าน
อัตราดอกเบี้ย MRR เท่ากับ 8.80% ต่อปี(ตามประกาศธนาคาร ณ วันที่ 4 ต.ค. 66)
ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก ต่ำสุด

3.25%

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 5.426% – 6.175% ต่อปี

ผ่อนชำระสุงสุด 30 ปี

 • วงเงินอนุมัติสูงสุด 100% ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมินแล้วแต่อย่างใดจะต่ำกว่า สูงสุด 50 ล้านบาท
 • กู้ร่วมได้สูงสุด 4 คน โดยเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน

อัตราดอกเบี้ย MLR = 8.175% (อ้างอิงประกาศธนาคาร ณ วันที่ 11 ต.ค. 2566)

ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก ต่ำสุด

3.19%

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 6.13% – 6.32% ต่อปี

ผ่อนชำระสุงสุด 30 ปี

 • สัดส่วนวงเงินต่อมูลค่าหลักประกัน ไม่เกิน 85% ของราคาประเมิน
 • วงเงินสินเชื่อไม่ต่ำกว่า 3 ล้านบาท

อัตราดอกเบี้ย MRR เท่ากับ 9.25% ต่อปี (ตามประกาศธนาคาร ณ วันที่ 4 ต.ค. 66)

ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก ต่ำสุด

3.60%

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 5.86% – 5.95% ต่อปี

ผ่อนชำระสุงสุด 30 ปี

ไถ่ถอนจากสถาบันการเงิน อนุมัติวงเงินกู้ไม่เกิน 100% และ 85-90% สำหรับต่างจังหวัด วงเงินกู้สูงสุด 50 ล้านบาท (15 – 30 ล้านบาท สำหรับต่างจังหวัด)
อัตราดอกเบี้ย MRR เท่ากับ 8.80% ต่อปี(ตามประกาศธนาคาร ณ วันที่ 4 ต.ค. 66)
ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก ต่ำสุด

3.30%

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 5.414% – 5.654% ต่อปี

ผ่อนชำระสุงสุด 30 ปี

 • วงเงินอนุมัติสูงสุด 100% ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมินแล้วแต่อย่างใดจะต่ำกว่า สูงสุด 50 ล้านบาท
 • กู้ร่วมได้สูงสุด 4 คน โดยเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน

อัตราดอกเบี้ย MLR = 8.175% (อ้างอิงประกาศธนาคาร ณ วันที่ 11 ต.ค. 2566)

ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก ต่ำสุด

5.29%

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 6.74% – 6.80% ต่อปี

ผ่อนชำระสุงสุด 15 ปี

 • เปลี่ยนบ้านเป็นเงินสด วงเงินสูงสุด 30 ล้านบาท (รวมค่าเบี้ยประกันชีวิต และค่าเบี้ยประกัน อัคคีภัย)
 • สัดส่วนวงเงินต่อมูลค่า หลักประกัน ไม่เกิน 80% ของราคาประเมิน

อัตราดอกเบี้ย MRR เท่ากับ 9.25% ต่อปี (ตามประกาศธนาคาร ณ วันที่ 4 ต.ค. 66)

ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก ต่ำสุด

5.90%

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 7.21% -7.29% ต่อปี

ผ่อนชำระสุงสุด 30 ปี

 • เปลี่ยนบ้านเป็นเงินสด วงเงินเริ่ม 500,000 บาท สูงสุด 50 ล้านบาท
 • สัดส่วนวงเงินต่อมูลค่า หลักประกัน 70% – 80% ของราคาประเมิน

อัตราดอกเบี้ย MRR เท่ากับ 8.80% ต่อปี(ตามประกาศธนาคาร ณ วันที่ 4 ต.ค. 66)

ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก ต่ำสุด

6.30%

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 6.414% – 7.294% ต่อปี

ผ่อนชำระสุงสุด 20 ปี

 • วงเงินเริ่ม 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท
 • สัดส่วนวงเงินต่อมูลค่า หลักประกัน ไม่เกิน 90% ของราคาประเมิน
 • กู้ร่วมได้สูงสุด 4 คน โดยเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน
อัตราดอกเบี้ย MLR = 8.175% (อ้างอิงประกาศธนาคาร ณ วันที่ 11 ต.ค. 2566)

เอกสารการสมัครพื้นฐานที่ต้องเตรียม

เอกสารข้อมูลส่วนบุคคล

เช่น สำเนาบัตรประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ สำเนาทะเบียนบ้าน

เอกสารหลักประกัน

เช่น สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หลักประกันสัญญาจำนองที่ดิน แผนที่ตั้งหลักประกัน สัญญากู้เงินกับสถาบันการเงินเดิม ใบเสร็จเงินกู้เดือนล่าสุด

เอกสารแสดงรายได้

เช่น เช่น หนังสือรับรองเงินเดือน สลิปเงินเดือน สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง แบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

หมายเหตุ* ข้อมูลของผลิตภัณฑ์อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือตกหล่นจากผู้ให้บริการสินเชื่อ ทาง Priceza ไม่รับรองในการเปลี่ยนแปลง ความผิดพลาดของข้อมูล ผู้กู้ควรทำความเข้าใจสัญญาเงินกู้อย่างละเอียดก่อนตัดสินใจ