Home Tags พ.ร.บ.

Tag: พ.ร.บ.

อัพเดท กฎหมายจราจร ปี 2563 ฉบับเข้าใจง่าย

ในปี 2563 กรมการขนส่งทางบกได้มีการร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเริ่มบังคับใช้กฎหมายใหม่ ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกฉบับ ปี 2562 เพื่อควบคุมและลดพฤติกรรมความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุจากการขับรถว่าด้วยระบบบันทึกคะแนนความประพฤติในการขับรถ นอกจากจะเป็นกฏหมายบังคับใช้ใหม่แล้ว บริษัทประกันภัยรถยนต์เองก็ต้องดูระเบียบและมาตรการจากภาครัฐเพื่อปรับใช้กับลูกค้าด้วย มาดูกันว่ามีกฎหมายจราจร อะไรกันบ้างที่เพิ่มเติมเข้ามาบ้าง ระบบบันทึกคะแนนความประพฤติในการขับรถ ผู้ที่มีใบอนุญาตขับขี่แต่ละคนจะได้รับคะแนนความประพฤติเริ่มต้นคนละ 12 คะแนน ส่วนผู้ไม่มีใบขับขี่จะถูกดำเนินคดีในข้อหาขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตสำหรับรถส่วนบุคคล มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน ปรับไม่เกิน 1,000 บาทถ้าคะแนนถูกตัดจนหมด 12 คะแนน จะต้องพักการใช้ใบอนุญาตขับขี่ 90 วัน...

พ.ร.บ. รถยนต์ คืออะไร สำคัญแค่ไหน คุ้มครองอะไรคุณบ้าง

เมื่อตัดสินใจซื้อรถยนต์แล้ว เราจะได้รับ พ.ร.บ. รถยนต์ พร้อมกับรถคันโปรดในทันที ซึ่งหลายคนมักมีคำถามเกี่ยวกับ พ.ร.บ. อยู่เสมอ ดังนั้นในบทความนี้ เราจึงจะมาแนะนำข้อมูลน่ารู้ ที่หลายคนมักตั้งคำถามเกี่ยวกับ พ.ร.บ. รถยนต์

ขั้นตอนการ ต่อ พ.ร.บ. รถยนต์ ทำออนไลน์ได้ง่ายๆ

พ.ร.บ. รถยนต์ หรือ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมรวมกฎกระทรวง ประกาศกระทรวง เป็นประกันภัยพื้นฐานภาคบังคับที่ผู้มีกรรมสิทธิ์ครอบครองรถทุกประเภทต้องมีไว้เพื่อใช้เป็นประกันความเสียหายของผู้ได้รับบาดเจ็บจากรถ ซึ่งการคุ้มครองของ พ.ร.บ. รถยนต์ (ใส่ลิงค์ไปบทความ พรบ รถยนต์ ให้ด้วย)ครอบคลุมไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องในการประสบอุบัติเหตุจากรถยนต์ ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ที่ครอบครองรถยนต์มักทำประกันอื่น ๆ ควบคู่ไปกับการต่อ พ.ร.บ. รถยนต์ในทุกทุกปี เพื่อให้ได้สิทธิ์การคุ้มครองความเสียหายจากอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันด้วยเกราะป้องกันที่แน่นหนา ขั้นตอนในการต่อ พ.ร.บ. รถยนต์ ในการต่อ พ.ร.บ....