เปรียบเทียบประกันภัยรถยนต์

ประกันรถยนต์ชั้น 2

ประกันชั้น 2 คุ้มครองรถหายไฟไหม้ และรับผิดชอบทรัพย์สินคนอื่น เมื่อเกิดความเสียหาย เริ่มต้น 2,000-4,000 บาท
เปรียบเทียบประกันรถยนต์ชั้น 2

ประกันชั้น 2 คืออะไร?

ตอบ ประกันชั้น 2
*แต่จะซ่อมหรือรับผิดชอบสิ่งของหรือรถที่เราไปทำเสียหายทุกๆ กรณีอยู่แล้ว

ประกันชั้น 2 ต่างกับ ประกันชั้น 1 ยังไง?

ตอบ

ประกันชั้น 2 ต่างกับ ประกันชั้น 2+ ยังไง?

ตอบ
ตารางความคุ้มครอง รถของเรา ของประกันแต่ละชั้นมีอะไรบ้าง
ชั้นประกัน
คุ้มครองชนแบบไม่มีคู่กรณี
ชนฟุตบาท ชนกำแพง
คุ้มครองชนแบบมีคู่กรณี
รถชนรถ
คุ้มครองรถหาย/ไฟไหม้
ความคุ้มครอง ทรัพย์สินคนอื่น (ค่าซ่อมรถคนอื่น) รวมทั้งความคุ้มครอง
ค่ารักษาพยาบาล มีระบุอยู่ในประกัน ทุกชั้นอยู่แล้วนะครับ
ประกันรถยนต์ ชั้น 1
ประกันรถยนต์ ชั้น 2+
ประกันรถยนต์ ชั้น 3+
ประกันรถยนต์ ชั้น 2
ประกันรถยนต์ ชั้น 3
ประกันชั้น 3 ไม่คุ้มครองรถของเราทุกกรณี
แต่ยังคุ้มครองทรัพย์สินของคนอื่นและค่ารักษาพยาบาลที่เสียหายจากเรา
สรุปง่ายๆ คือ ในประกันทุกๆชั้น มีความคุ้มครองทรัพย์สินคนอื่น (ค่าซ่อมรถคนอื่น) และ ค่ารักษาพยาบาลคนที่ประสบอุบัติเหตุให้อยู่แล้ว จะแตกต่างเพียงความคุ้มครองรถของเรา ที่มีรายละเอียดต่างกันออกไป

ความคุ้มครองของประกันชั้น 2

ความคุ้มครองหลัก
ความคุ้มครองอื่นๆ
สรุป ประกันชั้น 2 จะคุ้มครองเฉพาะกรณีรถหายไฟไหม้ และ ความเสียหายของคู่กรณีของเราเท่านั้น จะไม่ซ่อมรถให้เรา ยกเว้นรถหายไฟไหม้
ตารางความคุ้มครองของประกันชั้น 2
ความคุ้มครองตัวอย่างประกันชั้น 2 จะคุ้มครองรถเราเฉพาะรถหาย/ไฟไหม้เท่านั้น
.
ไม่คุ้มครองการชนแบบมีคู่กรณี (รถชนรถ) การชนแบบไม่มีคู่กรณี (ชนฟุตบาท ชนกำแพง)
ความคุ้มครองหลัก
คุ้มครองรถหาย/ไฟไหม้ชนรถคนอื่น
คุ้มครองทรัพย์สินคนอื่นรถชนเสาไฟฟ้าหรือรถ จะรับผิดชอบเสาไฟฟ้าและรถ ที่เราไปชน
ค่ารักษาพยาบาลกรณีคนในรถ
/คนนอกรถบาดเจ็บ
คนขับ/คนในรถบาดเจ็บ หรือ ชนคนอื่นบาดเจ็บ
ความคุ้มครองอื่นๆ
อุบัติเหตุส่วนบุคคลคนขับ/คนในรถพิการหรือเสียชีวิต หรือ
ชนคนอื่นพิการหรือเสียชีวิต
ประกันตัวผู้ขับขี่กรณีชนแล้วเป็นคดีอาญา ต้องมีการประกันตัว

ประกันรถยนต์ ชั้น 2 ที่ไหนดี

สำหรับประกันชั้น 2 เป็นประกันรถยนต์ที่ค่อนข้างถือว่าราคาถูก ในแต่ละบริษัทจึงมีการขายและการตั้งราคาเอาไว้ไม่ต่างกันมากนัก ต่างกันประมาณหลักพัน-สองพันบาท
“เพราะฉะนั้นผมจึงอยากให้ทุกๆคนเลือกทำประกันรถยนต์ชั้น 2 จากบริษัทประกันและบริการ นอกเหนือจากปัจจัยในเรื่องราคาครับ”
เพราะเนื่องจากประกันชั้น 2 เป็นประกันที่มีเงื่อนไข ทำให้ถ้าหากเจอบริษัทประกันที่ไม่ดี หรือเรื่องมาก อาจจะทำให้เกิดความยุ่งยากในการเคลมได้ ตรงนี้ผมจึงอยากแนะนำว่า นอกเหนือจากเรื่องราคาแล้ว การเลือกบริษัทประกันก็สำคัญมากเช่นกันครับ ลองศึกษาจากหลายๆ ความคิดเห็นในโลกออนไลน์ดู
บทความแนะนำ